PM inför akuta resor till sjukhus

När en vårdtagare av någon anledning åker akut till sjukhus eller hälsovårdscentral skall, förutom personliga saker, följande vara med:

  • Informationsöverföringsblankett
  • Aktuellt ordinationskort alternativt medicinlista
  • Dosförpackade läkemedel och ev. ögondroppar för en dag
  • ID-band sätts på vårdtagare

Ordinationskort/medicinlista, meddelandeblanketten, patientbricka och ID-band skall förvaras i respektive vårdtagares medicinskåp. Uppdatering utförs regelbundet av kontaktpersonen.

Närvarande personal sätter på och kontrollerar att ID-bandets överens stämmer med vårdtagarens identitet, samt att informationsöverföringsblanketten innehåller den information som är aktuell och viktigt för vårdtagarens fortsatta vård.

Senast uppdaterad 2021-08-02

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.