Från ansökan till utbetalning

Vad händer när jag har skickat in min ansökan om bostadsanpassningsbidrag?

Från ansökan till utbetalning

Ansökan

När ansökan kommit in registreras den och du får en handläggare som ansvarar för ditt ärende.

Utredning

Handläggaren går igenom de insända handlingarna och kontrollerar om något saknas. Saknas något kontaktar vi dig. Handläggaren bedömer om du kan få bidrag utifrån lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag m.m. och om det medicinska intyget styrker ditt behov och nödvändighet av anpassningen. I vissa fall kan handläggaren behöva göra ett hembesök. I andra fall kan det räcka med kontakt per telefon. För att handläggaren ska kunna ta ett beslut på ett beviljat bidragsbelopp begärs offerter in. Vid enklare anpassningsåtgärder är inte alltid offerter nödvändigt, beslut tas då på ett ungefärligt bidragsbelopp som kan komma att justeras i efterhand utifrån faktisk kostnad.

Beslut

När utredningen är klar fattas ett beslut om bidragsbelopp som skickas hem till dig. Är du inte nöjd med beslutet kan du få hjälp med att överklaga beslutet till förvaltningsrätt eller högre instans.

Beställning

Det är alltid du som beställer arbetet och ansvarar för att få det utfört.

Du kan välja den firma som nämns i beslutet eller anlita en annan firma. Om du väljer en annan firma kontakta din handläggare för mer information om förutsättningar för bidrag.

Det är konsumenttjänstlagen som gäller mellan dig och firman du väljer. Om du behöver hjälp av kommunen att ta hand om dessa delar kan du som sökande ge en fullmakt till kommunen. Fullmakten ska vara skriftlig och formulerad på en separat handling.

Utbetalning

Kontakta oss när arbetet är klart. När du är nöjd och vi har kontrollerat att anpassningen är utförd enligt beslutet kan vi betala ut ditt bidrag. Bidraget kan betalas ut direkt till anlitad firma eller till dig. Det bidrag du har fått ska täcka kostnaden för den anpassning du har fått beslut om. Har du valt ett dyrare alternativ får du själv bekosta mellanskillnaden.

Om förutsättningarna som låg till grund för beslutet har ändrats eller om anpassningsarbetet utförts felaktigt, kan bidraget komma att minskas eller återkallas.

Senast uppdaterad 2021-01-05

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.