Lyftar

Besiktning och provbelastning av lyftar skall ske en gång/år, tomma takskenor besiktas i samband med att lyft monteras i dessa. För inköpta lyftar görs upphandling om besiktning. För leasade lyftar ingår besiktningen och dokumentationen i leasingkostnaden. MAS ansvarar för att upphandling av besiktning sker.

Service

En av kommunens vaktmästare har genomgått lyfttillverkaren Likos serviceutbildning. Utbildningen ger behörighet att serva, montera, provbelasta och besikta Likos lyftar. Bruksanvisning skall finnas tillgänglig vid varje lyft.

Förskrivning

Förskrivning av lyft och lyftsele görs av arbetsterapeut. I förskrivaransvaret ingår instruktion och handledning till personal kring enskild brukare.

Utprovningsprotokoll

Arbetsterapeut ansvarar för att utprovningsprotokoll för lyftsele fylls i, detta skall vara placerat vid lyften. Likos utprovningsprotokoll för respektive lyftsele finns som bilaga.

Utbildning

Arbetsgivaren ansvarar för att omsorgspersonalen har grundläggande kunskap om lyft, lyftselar och dess användning.

Områdeschef ansvarar för att det finns dokumenterat vilken omsorgspersonal som har grundläggande utbildning i lyfthantering. Områdeschef uppmärksammar behov av utbildning. Utbildningen ges av arbetsterapeut.

Omsorgspersonal som använder lyft till brukare ansvarar för att:

  • Kontrollera att lyftselen är hel och säker
  • Skötsel och rengöring av lyft och lyftsele utförs
  • Kontakta respektive områdeschef om önskemål om ökad kunskap om lyftanvändning
  • Följa bruksanvisning och utprovningsprotokoll
  • Påtala servicebehov och eventuella fel på lyft

Omsorgspersonalen skall ha allmän utbildning i lyftanvändning av arbetsterapeut innan lyft används. Utbildningen kan ej föras vidare från omsorgspersonal till omsorgspersonal.

Vid fel på lyften kontakta arbetsterapeut, områdeschef eller serviceutbildad vaktmästare för eventuell vidare kontakt med tillverkaren alternativt Länsservice.

Utprovningsprotokoll

Amputationssele
Byxsele
Comfortväst, mod. 95
Hygiensele
Komfortsele
Lyftbyxa
Lyftväst
Originalsele
Originalsele Hög Rygg
Skalsele
Trygghetsväst, mod. 93, 94
Uppresningsväst, mod. 91
Universalsele

Senast uppdaterad 2021-08-12

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.