När vårdtagare flyttar till annan kommun

Muntlig information via telefon ges till mottagande kommun, från/till sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Informationen kan även skickas skriftligt.

Sjuksköterska skickar, om vårdtagaren så medger, brukarkort från datajournal samt epikris med uppgifter om anamnes, aktuellt status och ev. pågående/planerade åtgärder.

Aktuell medicinlista/dosrecept/recept medsänds. Flyttning av dosläkemedel i förekommande fall ordnas. Aktuella dospåsar samt övriga ordinerade läkemedel som finns i förpackningar skickas med.

Arbetsterapeut och/eller sjukgymnast kontaktar motsvarande i mottagande kommun vid behov av överrapporterande av hjälpmedel. Ansvarig arbetsterapeut/sjukgymnast ordnar eventuell överflyttning av kostnad för hjälpmedel till mottagande kommun.

Tydliga uppgifter hur man kan kontakta ansvarig personal i Älvsbyn skickas med skriftligt.

Senast uppdaterad 2014-06-16

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.