Funktionshinder

Terapidamer

Till grund för omsorgen om funktionshindrade ligger synsättet om alla människors lika värde och lika rätt.

Funktionshindrade har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och aktivt delta i samhället. Kommunen erbjuder många former av personligt stöd till funktionshindrade. Personlig assistans, daglig verksamhet, färdtjänst och ledsagarservice är några exempel.Omsorgen om funktionshindrades olika insatser är och ska vara individuellt anpassade enligt LSS-lagen. Det finns bland annat boenden med olika slags inriktning såsom ordinära gruppboenden samt satellitlägenheter med stödinsatser för vissa behov.Samverkan med ideella föreningar på orten är ett viktigt komplement till den ordinarie verksamheten.

Aktuellt
Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning
Patietsäkerhetsberättelse 2011

Lagstiftning
Verksamheter och stödinsatser inom omsorgen om funktions-
hindrade regleras främst utifrån nedanstående lagstiftningar.

- Socialtjänstlagen (SoL)
- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Lag om färdtjänst
- Lag om riksfärdtjänst
- Lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB)

- Hälso- och sjukvårdslagen (HsL)

 

Tystnadsplikt
Du skyddas av sekretesslagen när du pratar med socialtjänsten. Det betyder att all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga. Tystnadsplikten gäller också mellan myndigheter.

Senast uppdaterad 2014-06-24 Innehållet på denna sida uppdaterades senast för mer än ett år sedan och kan innehålla felaktigheter. Du kan föreslå ändringar genom att klicka på knappen nedanför.

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.