Bild på pojke framför dator

Funktionshinder

Till grund för omsorgen om funktionshindrade ligger synsättet om alla människors lika värde och lika rätt.

Funktionshindrade har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och aktivt delta i samhället. Kommunen erbjuder många former av personligt stöd till funktionshindrade. Personlig assistans, daglig verksamhet, färdtjänst och ledsagarservice är några exempel. Omsorgen om funktionshindrades olika insatser är och ska vara individuellt anpassade enligt LSS-lagen. Det finns bland annat boenden med olika slags inriktning såsom ordinära gruppboenden samt satellitlägenheter med stödinsatser för vissa behov. Samverkan med ideella föreningar på orten är ett viktigt komplement till den ordinarie verksamheten.

Aktuellt

Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning
Patietsäkerhetsberättelse 2011

Lagstiftning

Verksamheter och stödinsatser inom omsorgen om funktionshindrade regleras främst utifrån nedanstående lagstiftningar.

Socialtjänstlagen (SoL)
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Lag om färdtjänst
Lag om riksfärdtjänst
Lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB)
Hälso- och sjukvårdslagen (HsL)

Tystnadsplikt

Du skyddas av sekretesslagen när du pratar med socialtjänsten. Det betyder att all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga. Tystnadsplikten gäller också mellan myndigheter.

Senast uppdaterad 2022-01-04

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.