Patientnämnden

I varje kommun och landsting skall det finnas en patientnämnd. Kommunerna i Norrbotten köper den tjänsten av Landstinget. Nämnden tar inte ställning i skuldfrågor.

Patientnämndernas uppgifter är att stödja och hjälpa patienter i följande fall:

  • I frågor som rör hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs i landsting och kommun
  • I frågor som rör allmän omvårdnad enligt socialtjänstlagen som ges i samband med hälso- och sjukvård inom till exempel äldre- och handikappomsorgen
  • I frågor som rör tandvård enligt tandvårdslagen som bedrivs av landstinget
  • Hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården
  • Främja kontakter mellan patient och vårdpersonal
  • Hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet
  • Rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter

Patientnämnden lämnar i början av varje år en redogörelse över nämndens verksamhet föregående år till Socialstyrelsen.

Lagstöd

Lagen om patientnämndsverksamhet (1998:656)

Länk

Patientnämnden i Norrbotten

Senast uppdaterad 2021-07-30

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.