Anmälan om försäljning och servering av öl – klass II

Miljö- och byggkontoret ansvarar för tillsyn av servering och försäljning av öl – klass II.

Regler och bestämmelser för försäljning och servering av folköl
Det som brukar kallas folköl är en maltdryck som får innehålla högst 3,5 volymprocent alkohol. Alkohollagens regler styr hur försäljning av folköl ska skötas och är en del av alkoholpolitiken. Alkohollagen är en skyddslag som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar.

Anmälningsplikt
Den som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl ska göra en anmälan till kommunen där försäljning bedrivs. Anmälan görs på speciell blankett som finns på enheten för Arbete och integration.

Kommunen och polisen är tillsynsmyndigheter med uppgift att se till att lagen efterlevs.

Lokalen ska vara registrerad
För att få sälja öl i detaljhandel eller servering krävs det att verksamheten bedrivs i en lokal som är registrerad som livsmedelslokal. Det är miljö- och byggnämnden som beslutar om registrering av lokal.

Detaljhandel med öl
Detaljhandel med öl är tillåten om butiken har ett någorlunda brett sortiment av matvaror.

I butiken ska kunden kunna köpa matvaror för att kunna laga en enkel måltid. I lokalen ska det finnas varor ur det vanliga livsmedelssortimentet t ex mejeriprodukter, charkvaror och torrvaror. Varor ur det s k kiosksortimentet som glass, snacks och liknande anses inte vara matvaror.

Det bör även finnas kaffe, te, grönsaker, frukt, konserver och djupfrysta livsmedel. Det kan även godtas att butiken har ett någorlunda omfattande och varierat utbud av färdiga, varma, kylda eller frysta, måltider. Det ska då även finnas tillbehör som mjölk, bröd, smör och grönsaker.

Servering av öl
För servering av öl gäller, förutom att verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal , att servering av mat samtidigt bedrivs i lokalen. Menyn ska bestå av minst tre rätter och det ska vara lagad mat. Till detta räknas t ex pizza och pajer. Korv med bröd och smörgåsar gör det inte.

Åldersgräns och försäljning
Den som säljer öl skall förvissa sig om att den som köper eller serveras har fyllt 18 år. Öl får inte säljas till den som är märk-
bart berusad. Öl får inte säljas om det finns anledning att tro att den ska langas.

Egenkontroll
Den som bedriver detaljhandel med eller servering av öl skall utöva egenkontroll över försäljningen.

Tillsynsavgift
Kommunen tar ut en avgift enligt taxa beslutad av Kommunfullmäktige.

Kontaktpersoner på Miljö- och byggkontoret
E-post: Miljö- och byggnämnden

Länk
Alkohollagen
Taxa för anmälan och tillsyn enligt alkohollagen avseende folköl, ansökan och tillsyn enligt tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
Anmälan om folkölsförsäljning – blankett

Senast uppdaterad 2021-02-24

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.