Ekonomi

Ekonomiavdelningen är kommunens spetskompetens inom redovisnings- och budgetfrågor och bistå kommunledningen och politikerna med stöd och underlag till beslut. Kommunens inköpsfunktion ligger under ekonomiavdelningen.

Ekonomiavdelningen, ger kommunstyrelsen, nämnder, utskott och koncernbolag service och konsultstöd i ekonomi- och finansfrågor. Servicen och stödet omfattar:

– Kompetens och sakkunskap i ekonomi- och finansfrågor
– Kassafunktion, dagbokföring, faktura-, debiterings- och kravhantering
– Medelsförvaltning och upptagande av lån
– Ekonomisk planering och budget
– Upprättande av delårsrapporter, budgetuppföljningsrapporter och årsredovisning
– Tillhandahållande av IT-stöd i form av ekonomisystem med tillhörande försystem
– Utbildning i nyttjande av ekonomisystemet
– Utbildningar och analyser.

E-faktura

Som privatkund kan du ta emot och betala dina fakturor till Älvsbyns kommun genom att använda elektronisk faktura. Det är enkelt, säkert och miljövänligt. Istället för att få en pappersfaktura via post kan du få fakturan presenterad i din Internetbank. Du kan titta på fakturan på skärmen eller i din smartphone. Alla uppgifter gällande fakturan såsom belopp, datum och OCR-nummer är redan ifyllda och det enda du behöver göra är att kontrollera fakturan och godkänna betalningen.

E-faktura med autobetalning

Du kan numera välja automatisk betalning med E-fakturan. Fakturabeloppet dras automatiskt på förfallodagen från det konto du har valt.

Du anmäler e-faktura via din Internetbank. Fakturamottagare kan vara annan person än fakturabetalare. Ange då även namn och personnummer på den person som står som fakturamottagare på din Internetbanks anmälningssida.

Autogiro

Du som betalar fakturor till Älvsbyns kommun månadsvis för äldreomsorg har möjlighet att betala dessa via Autogiro.

Om du vill att betalning ska dras automatiskt från Ditt bankkonto, måste du skriva under en medgivandeblankett som godkänner denna betalning via Autogiro. Detta kan du göra elektroniskt genom att klicka på länken “Autogiro via hemsida” eller manuellt fylla i en blankett, och skicka den till Ekonomikontoret. Fakturan kommer då att betalas på förfallodagen.

För dig som väljer Autogiro kommer pappersfaktura med makulerat inbetalningskort att skickas via posten.

Autogiro via hemsida

Blankett medgivande autogiro

Kontaktuppgifter till ekonomiavdelningen:

Ekonomichef 0929-171 37
Ekonomiassistent 0929-171 39
Ekonom 0929-171 41
Ekonom 0929-171 71
Ekonom 0929-171 70
Ekonom 0929-171 42

Ni når oss även på vår gemensamma e-postadress: ekonomi@alvsbyn.se