Anmälningspliktiga verksamheter

Anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter

Om du planerar att göra något av följande ska det anmälas till Miljö- och byggnämnden:

  • Starta en undervisningsverksamhet. Undervisningsverksamhet inkluderar förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, specialskola, sameskola och internationell skola
  • Starta en verksamhet där allmänheten erbjuds hygieniska behandlingar som inkluderar användningen av stickande eller skärande verktyg. Exempel på anmälningspliktiga hygieniska behandlingar inkluderar fotvård, tatuering, kosmetisk tatuering (så kallad permanent eller semi-permanent make-up), piercing och akupunktur
  • Öppna ett solarium
  • Öppna en badanläggning som allmänheten har tillgång till eller som på annat sätt används av många människor

Anmälan ska lämnas in till Miljö- och byggnämnden senast 6 veckor innan du planerar att starta verksamheten. Anmälan ska vara skriftlig. Anmälningsblankett hittar du under rubriken “Bygga, bo och miljö – E-tjänster och blanketter” nedan. Miljö- och byggnämnden tar ut en anmälningsavgift för handläggningen av anmälan. Miljö- och byggnämnden gör en bedömning av den planerade verksamheten baserat på uppgifterna i anmälan och utfärdar sedan ett beslut om din verksamhet. Beslutet inkluderar vanligen en lista på viktiga försiktighetsåtgärder som du måste tillämpa i din verksamhet. Beslutet skickas hem till dig med posten.

Om du påbörjar en anmälningspliktig verksamhet utan att ha först ha anmält verksamheten till Miljö- och byggnämnden kan du bli tvungen att betala en miljösanktionsavgift.

Om du är osäker på om din planerade verksamhet är anmälningspliktig eller inte, har frågor om vad anmälan ska innehålla eller har andra frågor om hälsoskydd kan du kontakta kommunens miljöinspektörer. Kontaktuppgifter till miljöinspektörerna hittar du under rubriken “Samhällsbyggnadskontoret” i menyn till vänster.

Anmälningsplikten gäller enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och 10 § strålskyddsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solarieanläggningar (SSMFS 2012:5).