Kontakta oss

Parkeringsövervakning

Parkeringsövervakning i kommunen sker via Älvsbyns kommun. Vi har i vår tur anlitat företaget Aimo-park AB för att sköta detta.
Numret till Aimo-park AB är 0771-96 90 00.
Det är till Aimo-park ni ringer om ni har frågor om parkeringsböter (p-böter) eller om någon har parkerat på er förhyrda plats. Uppsägningar, hyra motorvärmarplats eller övriga frågor, maila till: parkering@alvsbyn.se

Älvsbyns kommun

Lönecenter

0929-170 10
Klockan 08.00 – 12.00

Växel

0929-170 00, kommunen@alvsbyn.se

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.00
Lunchstängt 12.00 – 13.00
Dag före röd dag öppet till 13.00 och lunchöppet

Postadress

Älvsbyns kommun
Storgatan 27
942 85 Älvsbyn

Besöksadress

Storgatan 27
942 31 Älvsbyn

Faktureringsadress

1 april 2019 började en ny lag att gälla. Den innebär att ni som leverantör till Älvsbyns kommun ska skicka oss en e-faktura. Läs mer på:
Leverantörsinformation

Postadress till överförmyndarnämnden

Piteå kommun
Överförmyndarnämnd i samverkan
941 85 Piteå

Telefonlista med anknytningar i Älvsbyns kommun

Vid interna samtal, använd de fyra sista siffrorna i telefonnumret.
Riktnummer 0929.
Om du använder tangentbord kan du i de flesta webbläsare trycka Ctrl + f (PC/Android) eller ⌘ + f (Mac/iPad) för att göra en sökning på webbsidan.
E-post till anställda är i de flesta fall enligt: fornamn.efternamn@alvsbyn.se
Listan är uppställd i bokstavsordning efter kommunens organisation.
Längst ner finns en förteckning över våra faxnummer.

KOMMUNÖVERGRIPANDE

KOMMUNLEDNING
171 11 Tomas Egmark, kommunalråd
171 13 Anna Lindberg, kommunchef, mobilank 070-600 09 12
171 52 Jan-Erik Backman, skolchef, mobilank. 070-555 62 57
170 48 Hans Nyberg, socialchef, mobilank. 070-264 98 53

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
171 82 Crister Lundgren, chef kommunledningskontoret, mobilank. 070-564 36 95

KANSLI/ADMINISTRATION
172 18 Michelle Engman, kommunsekreterare
171 14 Sandra Viström, kvalificerad handläggare / registrator
172 14 Vakant
172 45 Peter Lundberg, informatör

Dataskyddsombud Michelle Engman
dataskyddsombud@alvsbyn.se
172 18

EKONOMI
171 37 Ulla Lundberg, ekonomichef. Mobilank. 070-320 64 09
171 61 Viktor Rönnbäck, upphandlare. Mobilank. 072-508 01 59
171 39 Nathalie Engman – Carolina Södersten föräldrarledig
171 41 Åsa Holmkvist
171 42 Karin Stenvall
171 71 Dagmara Walkiewicz
171 70 Benita Jonsson

IT
171 00 Helpdesk
170 60 Nicklas Holmberg
171 16 Anders Knuts
171 34 Per Nilsson
171 81 Vakant
173 05 Jan Brommels, datasamordnare gymnasiet
172 48 Stefan Lundberg
171 30 Lars Eriksson
171 66 Ann-Louise Rosander, mobilank. 076-130 12 02

HR
171 18 Anna-Karin Andersson HR-chef
172 42 Jennie Grahn HR-specialist
171 20 Minna Öqvist HR-specialist
171 69 Rebecca Norén samordnare rekrytering/bemanning mobilank. 072-241 73 75
171 54 Mikael Lindblad vik bemanningsadministratör

LÖNECENTER
170 10 Lönecenter
Telefontid 08.00 – 12.00

170 05 Maria Larsson pensionshandläggare, försäkringar
170 08 Gun-Mari Grankvist pensionshandläggare, försäkringar
Telefontid: måndagar 13.00 – 16.00, onsdagar och torsdagar 08.00 – 12.00

170 07 Arlene Morin chef, mobilank. 070-667 72 01
170 09 Jenny Sjögren 070-667 74 27
170 06 Sara Stenlund systemhandläggare

KOST- OCH LOKALVÅRDSENHETEN
170 30 Åsa Skogkvist kostansvarig, mobilank. 070-567 08 22
170 40 Annika Edin lokalvårdsansvarig, mobilank. 070-667 17 92

Fluxenköket
170 38 kök

Knut Lundmarkskolans kök
070-600 43 56 kök

Korsträsk förskolans kök
070-600 70 84 kök

Parkskolans kök
172 60 kök

Pärlans förskolas kök
070-508 08 33 kök

Timmersvansens förskolas kök
170 27 kök

Vidsel förskolas kök
175 61 kök

Vidselskolans kök
175 53 kök

Vistträskskolans kök
070-601 25 01 kök

Västermalsförskolas kök
171 73 kök

Åsens förskolas kök
070-600 46 21 kök

Älvåkraskolans kök
171 60 kök

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
171 19 Roger Tuomas, Samhällsbyggnads/Näringslivschef
171 78 Amanda Johansson, administratör

Samhällsbyggnad
171 84 Daniel Nordström, GIS-ingenjör
170 63 Erika Groth, energi- och klimatrådgivare
171 83 Erik Isaksson, samhällsplanerare
171 88 Sofia Lundberg, samhällsstrateg
0920-45 64 77 Arja Kalvas, VA-rådgivare

Näringslivsutveckling
070-600 46 94 Mathilda Kullebjörk, näringslivsutvecklare
174 80 Sofia Lundberg, näringslivsutvecklare

Tillsyn & tillstånd
171 79 Louise Södersten, livsmedelsinspektör
171 87 Tobias Ström, miljöinspektör
171 89 Sara Jakobsson, miljöinspektör
171 86 Asad Namah, byggnadsinspektör

RÄDDNINGSTJÄNSTEN Fluxenvägen 49 942 33 Älvsbyn
171 25 Stefan Englund, mobilank. 072-545 38 25
171 33 Margareta Lundberg, mobilank. 076-774 90 69
171 02 Lars Holmqvist, mobilank. 070-202 70 24
171 23 Torbjörn Johansson räddningschef

SKOLVERKSAMHET

SKOLSKJUTSHANDLÄGGARE
171 99 Madelene Nyman, mobil 070-511 71 99

SKOLSTRATEG
171 29 Tim Berggren, mobil 070-601 00 08

CENTRALA ELEVHÄLSAN
173 88 Annelie Öhman, verksamhetschef 070-266 99 15
172 57 Maria Tjärnberg, kurator 070-571 72 57
171 38 Petra Mattsson, kurator 070-672 67 56
070-667 25 52 Malin Janeheim, kurator klass 6-9
070-938 71 50 Anna-Karin Lindström, special- och talpedagog

172 61 Carina Sundman, skolsköterska Parkskolan 076-784 27 22
171 49 Linda Sköld, skolsköterska Älvåkraskolan
173 13 Linda Hamberg, skolsköterska Gymnasiet och Knut Lundmarkskolan 070-601 75 72
175 55 Carina Sundman, skolsköterska Vidselskolan och Vistträskskolan

FÖRSKOLA

Korsträsk förskola, Tvärvägen 4, 942 92 Älvsbyn
Björken 072-200 01 94
171 99 Madelene Nyman, rektor. Mobil 070-511 71 99

Pärlans förskola, Stationsgatan 19, 942 33 Älvsbyn
Marianne Stenvall Rektor 070-661 75 45
Jenny Söderberg Specialpedagog övergripande för förskolan 070-375 71 34
172 76, 073 801 93 28 – Lingonet
172 77, 070 667 70 52 – Hjortronet
070 527 21 57 – Blåbäret
070-601 02 82 – Hallonet
172 78, 070 364 08 37 – Åkerbäret

Timmersvansens förskola, Timmerstigen 1, 942 36 Älvsbyn
175 47 Marianne Stenvall Rektor 070-661 75 45
170 26 Grytet – mobil 070-667 15 89
170 25 Holken – mobil 070-667 15 79
170 23 Idet – mobil 070-600 42 20
170 24 Lyan – mobil 070-527 57 65
170 29 Planeringsrum

Vidsels förskola, V. Vidselsvägen 17, 942 95 Vidsel
171 99 Madelene Nyman Rektor mobil 070-511 71 99
175 60 Bikupan
175 61 Humlan

Vistträsk förskola, Ängsvägen 27, 942 91 Vistträsk
070-600 28 52
171 99 Madelene Nyman, rektor. Mobil 070-511 71 99

Västermalms förskola, Lokgatan 2 A 942 35 Älvsbyn
Carina Ljuslinder Rektor 070-667 67 28
172 46 Gläntan – 070-667 88 24
171 74 Hyddan – 070-667 88 52
171 75 Nyckelpigan – 070-667 88 26
172 26 Kojan – 070-667 88 56
172 96 Planeringsrum
Vaktmästare 070-320 05 43

Åsens förskola, Enbärsstigen 1 942 32 Älvsbyn
172 21 Carina Ljuslinder, Rektor 070-667 67 28
E-post: carina.ljuslinder@edu.alvsbyn.se

172 22, 070-602 08 45 – Ekorren
171 45, 070-602 13 09 – Granen
171 47, 076-809 25 01 – Haren
171 46, 070-602 13 09 – Kotten
172 29, 070-602 07 45 – Myran

Stigens förskola, Lingonstigen 2 c, 942 32 Älvsbyn
Telefontid: Måndag – torsdag 08.00 – 14.00, fredag 08.00 – 11.00
Direktnummer 070-601 17 51
721 12 Carina Ljuslinder, Rektor 070-667 67 28
E-post: carina.ljuslinder@edu.alvsbyn.se

GRUNDSKOLOR
Knut Lundmarkskolan
173 88 Annelie Öhman rektor 070-266 99 15
172 62 Karin Lundström, skolexpedition
171 21 Arbetsrum
070-224 84 07 Specialpedagog Erika Westerlund
070-600 05 34 Grundsärskolan Solen
070-667 04 33 Grundsärskolan Månen
070-203 51 08 Träningsklass Raketen

Parkskolan, Idrottsstigen 2, 942 33 Älvsbyn
172 47 Anna-Karin Sandström, rektor 070-617 72 47
172 62 Karin Lundström, expedition
172 64 Personalrum
174 93 Arbetsrum 1
174 94 Arbetsrum 2
174 95 Arbetsrum 3
Särskild undervisningsgrupp 072-531 37 50
Vaktmästare 070-340 15 07

Vidselskolan, Västra Vidselsvägen 17, 942 95 Vidsel
175 50 Anneli Lundström rektor 072-700 41 44
172 62 Expedition Karin Lundström
070-667 79 48 Personalrum
175 63 Bibliotek
175 58 Sporthall
Specialpedagog Pia Lindström 072-201 63 73

Vistträskskolan, Sörvägen 6 942 91 Vistträsk
175 50 Anneli Lundström rektor 072-700 41 44
070-600 44 23 Personalrum, fritids och skola

Älvåkraskolan, Medborgargatan 4 942 33 Älvsbyn
174 60 Maria Sundström rektor mobilanknytning 070-667 76 68
Pia Åhman bitr. rektor 070-667 20 93
171 55 Ulla-Gun Isaksson expedition
Studie- och yrkesvägledare 070-600 58 14
171 57 Lokalvård
170 77 Kulturskolan
172 44 Hemkunskap
171 72 Grundsärskolan
Kontaktuppgifter till samtliga mentorer och ämneslärare på Älvåkraskolan hittar du i InfoMentor.

FRITIDS
Knut Lundmarkskolan – Andromeda 076-140 11 06
Knut Lundmarkskolan – Vintergatan 076-148 41 61
Knut Lundmarkskolan – Norrsken 076-148 06 35
Knut Lundmarkskolan – Svarta hålet 076-141 54 92
Knut Lundmarkskolan – Orion 070-601 51 07
Knut Lundmarkskolan – Raketen 070-203 51 08

Parkskolan – Dungen- Idrottsvägen 2, 942 33 Älvsbyn 070-336 98 07
Parkskolan – Droppen- Idrottsvägen 2, 942 33 Älvsbyn 070-337 72 08
Parkskolan – Ängen- Idrottsvägen 2, 942 33 Älvsbyn 070-667 65 26

175 62 Vidselskolan – Bubblan – Västra Vidselsvägen 17, 942 95 Vidsel
175 41 Vistträskskolan, Sörvägen 6, 942 91 Vistträsk

SÄRSKOLOR
171 72 Ungdomsklass Älvåkraskolan
173 36 Grundvux/Särvux, Dan Burman mobilanknytning 070-667 76 52

ÄLVSBYNS GYMNASIUM Medborgargatan 4 942 33 Älvsbyn
173 00 Inger Grankvist rektor mobilanknytning 070-617 72 43
173 02 Expedition Anneli Lindmark
173 01 Ulla Bergkvist studie- och yrkesvägledare 072-716 01 84
173 05 Jan Brommels datasamordnare 070-285 14 35
172 48 Stefan Lundberg mobilanknytning 070-617 00 73
173 28 Personalrum
173 14 Bibliotek
173 53 Elevfik
173 16 Omvårdnadsprogram
Byggprogrammet Christian Eriksson 070-550 39 15
Byggprogrammet Robert Lundgren 070-399 91 39
Elprogrammet Lars Berglund 070-667 66 21

VUXENUTBILDNINGEN, Storgatan 25 942 33 Älvsbyn
173 35 Magnus Norberg, rektor 072-715 19 72
173 24 Annelie Högkvist, studie-och yrkesvägledare 070-667 02 24
173 15 Carina Edlund Jonsson 070-680 73 22
Tomas Dahnsson 070-667 23 99
Rigmor Norén 070-677 78 12

SFI
Eva-Lill Clarén Johansson 070-601 16 10
Kristine Burman 070-667 17 34
Madelene Westbom 070-667 17 45
Tommy Isaxson 070-667 71 22

LÄRVUX
173 36 Dan Burman

YRKESLÄRARE
Gun-Britt Texwall 070-601 60 41
Kerstin Karlsson 070-667 72 48

ARBETSMARKNADSENHETEN Storgatan 25, 942 33 Älvsbyn
Stefan Lindgren 070-667 24 85
Ann-Louise Norén 072-246 12 32
Malin Lejon 070-667 24 41

INTEGRATIONSENHETEN Storgatan 25, 942 33 Älvsbyn, öppet tisdagar 13.00 – 16.00, torsdagar 09.00 – 12.00
171 43 Eleonor Linder
171 35 Marita Lundqvist

FRITID/KULTUR Skolgatan 23 B 942 31 Älvsbyn
172 52 Maria Thysell tf fritid- och kulturchef 070-601 11 98
171 40 Ulrica Hamsch, landsbygdsutvecklare. Mobilank. 072-542 31 87
Storforsen vaktmästare 070-667 44 80
171 22 Linda Öhlin, fritid- och kultursekreterare & lokalbokning Forum. Mobilank. 072-521 63 00
Telefon samt besökstid tisdagar och torsdagar
Besöksadress: Medborgargatan 2 Forumhuset (alla besök bokas säkrast i förväg).

Bibliotek
171 32 Huvudbiblioteket               Informationsdisk

Övriga bibliotek
173 14 Gymnasiebiblioteket
076-142 21 35 Parkskolans och Knut Lundmarkskolans bibliotek
175 63 Vidsels bibliotek

ISHALL Parkgatan 942 33 Älvsbyn

SPORTHALL 171 07 Parkgatan 2 942 33 Älvsbyn

SIMHALL 171 26 Parkgatan 2 942 33 Älvsbyn

SOCIALTJÄNSTEN

BOSTADSANPASSSNING
171 05 Miriam Vikström

SYSTEMANSVARIG VIVA
171 65 Astrid Engman 070-279 20 62 måndag – torsdag

STÖD TILL INDIVID OCH FAMILJ
172 12 Nataliya Renlund, enhetschef 070-206 90 78
Kristina Bohman, specialisthandläggare 076-701 80 47
Hanna Samuelsson, metodutvecklare 076-701 80 47

Administration
172 17 Elisabet Bohman mobilank 070-243 26 45
172 16 Susanne Häggroth

Ekonomiskt bistånd
173 86 Ekonomiskt bistånd
Telefontid måndagar 13.00 – 14.00 tisdag – fredag 08.00 – 09.00

Beroendeenheten
Marina Salomonsson, handläggare missbruk/beroende 070-667 50 88
Anna Berglund, handläggare 070-667 44 20
Jonas Sundqvist, öppenvård missbruk/beroende 070-269 15 32
Anne Labba, öppenvård missbruk/beroende 070-667 08 75

Barn och unga
173 99 Socialtjänstens anmälningstelefon, telefontid alla vardagar mellan klockan 08.00 – 10.00, socialsekreterare nås även övrig kontorstid för anmälningar på samma telefonnummer.
Lisa Lundmark, socialsekreterare 070-667 68 82
Anna Berglund, socialsekreterare 070-667 44 20
Linn Berggren, socialsekreterare 076-703 27 46
Veronica Antonsson, 070-667 12 24
Ana Popova 070-600 98 30
Jelena Petrovic, konsult 070-667 06 30
Anna Jonsson, familjehemsutredare 070-667 08 78

Mariann Rosengren, teamledare öppenvården 070-601 51 10
Marlene Stoltz, familjeteamet 070-270 02 43
Åsa Bagger-Hallsten, familjeteamet 070-228 44 76
Marina Johansson, familjeteamet 070-600 19 62
Jenny Seger, familjeteamet 070-601 60 92
Maria Lundström Sundin, familjerådgivning 072-576 91 00
172 75 Stina Kurkinen, anhörigkonsulent 070-342 83 72

AVGIFTSHANDLÄGGARE ÄLDREOMSORGEN – telefontid 10.00 – 12.00
172 16 Susanne Häggroth

BOENDESTÖD
Sofie Nilsson 073-838 89 43
Pernilla Holmgren, handläggare LSS
Hanna Sundberg 070-567 22 24
Rasmus Eklund 070-567 22 24

OMSORGEN OM FUNKTIONSHINDRADE
173 69 Christina Jansson enhetschef 070-343 21 45
173 64 Almen 1, Barrgatan 3, 070-667 41 15
173 65 Almen 2, Barrgatan 7
173 60 Tärnstigen 10
173 61 Fyrklövern, Tärnstigen 12
173 66 Poppelgatan 3 A 072-735 14 78
171 09 Björkgatan 22 B 070-574 72 58
171 24 Eva Engman 070-605 82 35
Aktivitetshuset telefontider: 07.30 – 08.30 samt 15.00 – 16.00
173 70 Aktivitetshuset A-sidan, Lövgatan 1, 070-614 73 70
173 72 Aktivitetshuset B-sidan, Lövgatan 1, 070-307 21 30
171 95 Elin Sjögren, enhetschef personliga assistenter 070-605 00 68
172 19 Enhetschef personliga assistenter 070-327 29 34
Korttids/fritids Regnbågen, Tärnstigen 15
Korttids 070-509 73 63
Regnbågen 070-667 27 22

LSS-HANDLÄGGARE
Sofie Nilsson 073-838 89 43

PERSONLIGT OMBUD
172 59 Nicklas Hansson 070-668 32 18
172 75 Stina Kurkinen 070-342 83 72

ÄLDREOMSORG
Dagverksamhet
174 15 Monika Sjölund enhetschef 070-668 74 15
170 45 Fluxens dagverksamhet – telefontid klockan 08.00 – 09.30

Hemtjänstgrupper
172 35 Samordnarna, telefontid 08.00 – 09.00
175 65 Violens hemtjänstgrupp i Vidsel
172 50 Fluxens hemtjänstgrupp
174 15 Monica Sjölund enhetschef 070-668 74 15
170 35 Åsa S Åberg enhetschef 070-555 86 24
170 73 Louise Grönlund enhetschef 070-669 17 34

Korttidsvård
173 69 Christina Jansson enhetschef 070-343 21 45
173 61 Fyrklövern
174 14 Annelee Mickelsson enhetschef 070-555 14 33
170 95 Källbacken Personaltelefon
170 99 Källbacken Gästtelefon

SÄRSKILDA BOENDEN
Nyberga Barrgatan 2 942 32 Älvsbyn
172 23 Monica Sundkvist enhetschef 070-392 34 48
Avdelningar
172 31 3A
170 42 3C
172 25 Mattias Holmén enhetschef 070-517 06 06
Avdelningar
170 70 2A
172 08 2C
170 64 2D
170 37 3D
172 24 4D
170 43 Gullvivan

Ugglan Fluxenvägen 16 942 33 Älvsbyn
170 41 Desiree Berg enhetschef 070-597 70 41
170 94 2 B
170 85 2 C Solbacken
170 84 Svalan
170 98 Susann Hedenljung enhetschef 070-234 53 12
170 83 Loftet
170 82 Lärkan
170 91 Björkbacken
170 92 Lövstigen

Hälso- och sjukvårdsteamet
174 14 Annelee Mickelsson enhetschef 070-555 14 33
172 58 Annika Nilsson medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 070-273 65 70

Telefontid vardagar 08.00 – 08.45
170 80 Sjuksköterska
170 32 Arbetsterapeut
170 87 Sjukgymnast

Biståndshandläggare
171 62
Telefontid 08.00 – 09.00

FACKLIGA FÖRBUND

KOMMUNAL
Öppettider måndag – torsdag 07.30 – 16.00, 172 70, 171 63
Medborgargatan 2 942 33 Älvsbyn

LÄRARFÖRBUNDET
lararforbundet@alvsbyn.lararforbundet.se

VISION
170 66 onsdagar 10.00 – 17.00
Mobil 070-164 65 77
visionavd331alvsbyn@fv.vision.se

KONSUMENTRÅDGIVNING
Från och med 1 januari 2021 tar Piteå över budget- och skuldsanering:
Budget- och skuldrådgivning – Medborgarservice (pitea.se)
Konsumentärenden hänvisas till Hallå Konsument 0771-525 525

SELHOLMENS CAMPING 172 05 Selholmsvägen 942 33 Älvsbyn

SOTAREN
Skorstensfejarmästare Robert Bergman 070-303 31 01
Du kan även kontakta 0920-680 05 under följande tider:
Måndag – torsdag 09.00 – 16.00. Fredag 09.00 – 12.00

BORGERLIG VIGSEL
Helena Öhlund 070-328 61 48
Birgit Nilsson 070-572 44 18
Jan-Erik Backman 070-555 62 57

BEGRAVNINGSOMBUD
Vakant

TURISTINFORMATION Storgatan 27 942 85 Älvsbyn telefon 108 60

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND I SAMVERKAN PITEÅ OCH ÄLVSBYN
Besöks- och telefontid vardagar 10.00 – 12.00, 0911-69 60 00
Piteå stadshus, annan tid och plats efter överenskommelse
ofn@pitea.se

KOMMUNALA BOLAG

ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB

ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB Betonggatan 6 942 36 Älvsbyn
Växel 0929-723 40
Webbplats: www.alvsbynsfastigheter.se

723 41 Annelie Vinsa, vd, mobilanknytning 070-543 93 71
723 42 Maria Johansson Adm. för fast. & energibolaget
723 44 Kristina Öberg Adm. för fast. & energibolaget
723 50 Britt-Inger Holm Adm. för fast. & energibolaget
723 43 Carolin Harlin Adm. för fjärrvärme
723 76 Peter Björk 070-601 53 73, entreprenading, ritningar
723 48 Thomas Magnusson, larm/dörrsystem, elansvarig, mobilanknytning 070-345 53 50

723 47 Lars Nyberg arbetsledare Park & Fritidsanläggning badhus mobilanknytning 070-581 71 98
Per-Erik Nilsson Park och Fritid, Kanis 070-620 53 29
Tommy Bergdahl Park och Fritid, Kanis 070-668 03 62
Jennie Lundberg Park och Fritid, Kanis 070-622 52 50
Roger Brännmark Park och Fritid, Kanis 070-668 03 61
Viktor Lindgren Park och Fritid, Kanis 070-244 55 97

723 51 Arnold Broström arbetsledare kommunala fastigheter 070-544 14 67
Anders Isaksson Fastighetsskötare 072-515 64 33
Johan Larsson Fastighetsskötare 070-205 09 72
Peder Öberg Fastighetsskötare 070-625 20 45
Jörgen Jakobsen Fastighetsskötare 070-345 06 50
Jonas Labba Fastighetsskötare 070-691 48 23
Fredrik Grahn Fastighetsskötare 070-370 30 07

124 54 Lars Nilsson Arbetsledare fastighetsskötare Bostäder
samt bostadskö 070-225 01 31, Telefontid 08-12
Mats Bergdahl Fastighetsskötare Bostäder 070-345 59 76
Conny Bergman Fastighetsskötare Bostäder 070-391 24 54
Per Viklund 070-641 24 54
723 77 Felanmälan på fastigheter icke ordinarie arbetstid

723 52 Jonas Karlsson Materialutlämning 070-216 91 77
723 53 Roger Enberg Bilverkstad 070-580 07 34

723 58 FAX

KANISBACKEN (riktnummer 0929)
www.kanisbacken.se och www.facebook.com/Kanisbacken
172 04 Telefonsvarare med temperatur och öppettider
172 03 Liftrum
172 02 Serveringsstuga och Kaniskrogen
723 68 Jultomten i Storkanis vid Kanisbacken (telefonsvarare)

723 57 Actic Gym
171 07 Sporthall Parkgatan 2 942 33 Älvsbyn

ÄLVSBYNS ENERGI AB Betonggatan 6 942 36 Älvsbyn

Besöksadress Värmeverket Verkstadsgatan 13 942 36 Älvsbyn
Växel 0929-723 80
Webbplats: www.alvsbynsenergi.se

723 81 Mattias Broström, vd
723 84 Frida Gustafsson, Ingenjör Energi & Miljö
723 83 Roger Viklund VA-chef, projektledare VA 070-626 59 91
723 95 Thomas Pettersson, Driftchef Vatten & Avlopp 072-202 21 50
723 82 Anders Berg, Driftchef Gata/Renhållning 070-313 06 33

Tommy Abrahamsson, VA-personal 070-621 70 11
Stefan Dahlberg, VA-personal 070-695 07 06
Ulf Grankvist, VA-personal 070-689 01 65
Fredrik Karlsson , VA-personal 073-043 30 08
Urban Lindmark, VA-personal 070-324 19 99
Jon Larsson, VA-personal 070-301 28 62
Elias Westin, VA-personal 073-824 97 44

Felanmälan på VA & Av icke ordinarie arbetstid 070-511 70 07

Anders Lundqvist Driftchef Fjärrvärme 073-049 49 79
Roger Bergman Maskinist Fjärrvärme 070-297 23 89
Fredrik Larsson Maskinist Fjärrvärme 070-236 74 75
Håkan Torgersson Maskinist Fjärrvärme 073-071 34 46
Albin Nyström Maskinist Fjärrvärme 070-297 23 56
Daniel Pettersson Maskinist Fjärrvärme 070-269 83 19
723 91 Fax
723 89 Kontrollrum
723 90 OP bord Värmeverket

723 86 Reningsverket Gammelvägen 942 33 Älvsbyn
723 87 Återvinningscentral Industrivägen 11 942 36 Älvsbyn 070-226 04 17

FAX

Fluxen Restaurang 142 35
Hemtjänstgrupp Vidsel 175 65
Ledningskontoret 174 00
Miljö- och Bygg 171 76
Nyberga 174 11
Räddningstjänsten 174 09
STIF 174 01
Ugglan 170 97
Älvsbyns Energi AB 723 91
Älvsbyns Fastigheter AB 723 58
Älvsbyns gymnasium 173 04

Senast uppdaterad 2021-10-20

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.