Kontakta oss

Parkeringsövervakning

Parkeringsövervakning i kommunen sker via Älvsbyns kommun. Vi har i vår tur anlitat företaget Aimo-park AB för att sköta detta.
Numret till Aimo-park AB är 0771-96 90 00.
Det är till Aimo-park ni ringer om ni har frågor om parkeringsböter (p-böter) eller om någon har parkerat på er förhyrda plats. Uppsägningar, hyra motorvärmarplats eller övriga frågor, maila till: parkering@alvsbyn.se

Älvsbyns kommun

Växel
0929-170 00, kommunen@alvsbyn.se

Öppettider
Måndag – fredag 8-16
Lunchstängt 12-13
Dag före röd dag öppet till 13 och lunchöppet

Postadress
Älvsbyns kommun
Storgatan 27
942 85 Älvsbyn

Besöksadress
Storgatan 27
942 31 Älvsbyn

Faktureringsadress
1 april 2019 började en ny lag att gälla. Den innebär att ni som leverantör till Älvsbyns kommun ska skicka oss en e-faktura. Läs mer på:
Leverantörsinformation

Postadress till överförmyndarnämnden
Piteå kommun
Överförmyndarnämnd i samverkan
941 85 Piteå

Telefonlista med anknytningar i Älvsbyns kommun

Vid interna samtal, använd de fyra sista siffrorna i telefonnumret
Riktnummer 0929
Om du använder tangentbord kan du i de flesta webbläsare trycka Ctrl + f (PC/Android) eller ⌘ + f (Mac) för att göra en sökning på webbsidan.
E-post till anställda är i de flesta fall enligt: fornamn.efternamn@alvsbyn.se
Listan är uppställd i bokstavsordning efter kommunens organisation. Längst ner finns mobiltelefonnummer till kommunens anställda i bokstavsordning samt en förteckning över våra faxnummer.

KOMMUNÖVERGRIPANDE

KOMMUNLEDNING
171 11 Tomas Egmark kommunalråd
171 13 Magnus Nordström kommunchef, mobilank. 070-460 17 90
171 52 Jan-Erik Backman skolchef, mobilank. 070-555 62 57
170 48 Hans Nyberg socialchef, mobilank. 070-264 98 53

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
171 82 Crister Lundgren chef kommunledningskontoret, mobilank. 070-564 36 95

Kansli/Administration
172 14 Lilian Johansson kommunsekreterare
172 18 Michelle Engman
171 14 Sandra Viström
172 45 Peter Lundberg informatör
172 38 Rec.kontor – växeln

Dataskyddsombud Michelle Engman
dataskyddsombud@alvsbyn.se
171 51

Ekonomi telefontid 10.00-12.00
171 37 Ulla Lundberg ekonomichef, mobilank. 070-320 64 09
171 61 Benita Jonsson, mobilank. 072-508 01 59
171 39 Carolina Södersten
171 41 Åsa Holmkvist
171 42 Karin Stenvall
171 71 Dagmara Walkiewicz
171 70 Vakant

IT

171 00 Helpdesk
170 60 Nicklas Holmberg
171 16 Anders Knuts
171 34 Per Nilsson
171 81 Frans Tyrbo
173 05 Jan Brommels datasamordnare Gymnasiet
172 48 Stefan Lundberg
171 30 Lars Eriksson
171 66 Ann-Louise Rosander, mobilank. 076-130 12 02

HR
171 18 Anna-Karin Andersson HR-chef
172 42 Jennie Grahn HR-specialist
171 20 Minna Öqvist HR-specialist (föräldraledig)
171 69 Rebecca Norén samordnare rekrytering/bemanning mobilank. 072-241 73 75
171 54 Mikael Lindblad vik bemanningsadministratör

LÖNECENTER
Telefontid 08.00-12.00
170 07 Arlene Morin chef, mobilank. 070-667 72 01
170 10 Lönecenter
170 05 Maria Larsson pensionshandläggare, försäkringar
170 08 Gun-Mari Grankvist pensionshandläggare, försäkringar
170 09 Ingela Johansson systemhandläggare 070-667 74 27
170 06 Sara Stenlund systemhandläggare

KOST-OCH LOKALVÅRDSENHETEN
170 30 Åsa Skogkvist kostansvarig, mobilank. 070-567 08 22
170 40 Annika Edin lokalvårdsansvarig, mobilank. 070-667 17 92

Fluxenköket
170 38 Kök

Knut Lundmarkskolans kök
174 20 Kök

Korsträsk skolas kök
175 04 Kök

Korsträsk förskolans kök
175 01 Kök

Parkskolans kök
172 60 Kök

Pärlans förskolas kök
kök 070-508 08 33

Timmersvansens förskolas kök
170 27 Kök

Vidsel förskolas kök
175 61 Kök

Vidselskolans kök
175 53 Kök

Vistträskskolans kök
175 42 Kök

Västermalsförskolas kök
171 73 Kök

Åsens förskolas kök
171 44 Kök

Älvåkraskolans kök
171 60 Kök

MILJÖ- OCH BYGGKONTORET
171 19 Ingrid Karlsson miljö- och byggchef, mobilank. 070-345 53 47
171 78 Amanda Johansson administratör
171 86 Asad Namah byggnadsinspektör
171 84 Daniel Nordström GIS-ingenjör
170 63 Erika Groth, energi- och klimatrådgivare
171 83 Erik Isaksson stadsplanerare
171 79 Louise Södersten livsmedelsinspektör
171 88 Sofia Lundberg samhällsstrateg
171 87 Tobias Ström miljöinspektör
171 85 Vakant
171 89 Christine Enberg miljöinspektör, Tjänstledig

RÄDDNINGSTJÄNSTEN Fluxenvägen 49 942 33 Älvsbyn
171 25 Roger Bohman, mobilank. 070-345 53 44
171 33 Margareta Lundberg, mobilank. 076-774 90 69
171 02 Lars Holmqvist, mobilank. 070-202 70 24
172 93 Lektionssal
172 94 Omklädningsrum
172 97 Vaktrum
171 23 Torbjörn Johansson räddningschef
Befälsbilen 070-345 53 43

NÄRINGSLIVSKONTORET
171 13, 070-460 17 90 Magnus Nordström Tf Näringslivschef
174 80 Sofia Lundberg näringslivsutvecklare
070-600 46 94 Mathilda Kullebjörk

SKOLVERKSAMHET

SKOLSKJUTSHANDLÄGGARE
171 99 Madelene Nyman mobil 070-511 71 99

CENTRALA ELEVHÄLSAN
173 88 Annelie Öhman mobilank. 070-266 99 15
172 57 Maria Tjärnberg kurator 070-571 72 57
171 38 Petra Mattsson kurator 070-672 67 56
172 61 Ann-Britt Lindström, skolsköterska 076-784 27 22
telefontid 08.00-09.00. Ansvarsområde Parkskolan, Korsträskskolan, Vistträskskolan, Knut Lundmarkskolan
171 49 Linda Sköld, skolsköterska Älvåkraskolan
173 13 Christina Bäcklund, skolsköterska Gymnasiet, Vistträsk, telefontid 08.00 – 09.00
175 55 Christina Bäcklund, skolsköterska Vidselskolan tisdagar, telefontid 08.00-09.00
070-938 71 50 Anna-Karin Lindström, special- och talpedagog

FÖRSKOLA
Korsträsk förskola Ängsvägen 10 942 92 Älvsbyn
171 99 Madelene Nyman Rektor mobil 070-511 71 99
175 01 Björken

Pärlans förskola Stationsgatan 19  942 33 Älvsbyn
Marianne Stenvall Rektor 070-661 75 45
Jenny Söderberg Specialpedagog övergripande för förskolan 070-375 71 34
172 76, 073 801 93 28 – Lingonet
172 77, 070 667 70 52 – Hjortronet
070 527 21 57 – Blåbäret
070-601 02 82 – Hallonet
172 78, 070 364 08 37 – Åkerbäret

Timmersvansens förskola Timmerstigen 1 942 36 Älvsbyn
175 47 Marianne Stenvall Rektor 070-661 75 45
170 26 Grytet – mobil 070-667 15 89
170 25 Holken – mobil 070-667 15 79
170 23 Idet – mobil 070-600 42 20
170 24 Lyan – mobil 070-527 57 65
170 29 Planeringsrum

Vidsels förskola V. Vidselsvägen 17,  942 95 Vidsel
171 99 Madelene Nyman Rektor mobil 070-511 71 99
175 60 Bikupan
175 61 Humlan

Vistträsk förskola 175 45 Ängsvägen 27 942 91 Vistträsk
171 99 Madelene Nyman Rektor mobil 070-511 71 99

Västermalms förskola Lokgatan 2 A 942 35 Älvsbyn
Carina Ljuslinder Rektor 070-667 67 28
172 46 Gläntan
171 74 Hyddan
171 75 Nyckelpigan
172 26 Kojan
172 96 Planeringsrum
Vaktmästare 070-320 05 43

Åsens förskola Enbärsstigen 1 942 32 Älvsbyn
172 21 Expedition Carina Ljuslinder Rektor 070-667  67 28
172 22, 070-602 08 45 – Ekorren
171 45, 070-602 13 09 – Granen
171 47, 076-809 25 01 – Haren
171 46, 070-602 13 09 – Kotten
172 29, 070-602 07 45 – Myran

GRUNDSKOLOR
Knut Lundmarkskolan
173 88 Annelie Öhman rektor 070-266 99 15
172 62 Tim Berggren skolexpedition
171 21 Arbetsrum
070-224 84 07 Specialpedagog Erika Westerlund
070-600 05 34 Grundsärskolan Solen
070-667 04 33 Grundsärskolan Månen
070-203 51 08Träningsklass Raketen

Parkskolan Idrottsstigen 2 942 33 Älvsbyn
172 47 Anna-Karin Sandström rektor   070-617 72 47
172 62 Tim Berggren expedition
172 64 Personalrum
174 93 Arbetsrum 1
174 94 Arbetsrum 2
174 95 Arbetsrum 3
Särskild undervisningsgrupp 072-531 37 50
Vaktmästare 070-340 15 07

Vidsel skola Västra Vidselsvägen 17 942 95 Vidsel
175 50 Anneli Lundberg rektor 072-700 41 44
172 62 Expedition Tim Berggren
175 52 Personalrum högstadiet, vaktmästare
175 54 Personalrum låg- och mellanstadiet
175 63 Bibliotek
175 58 Sporthall
Studie- och yrkesvägledare Alfons Dahlgren 070-600 58 14
Specialpedagog Pia Lindström 072-201 63 73

Vistträsk skola, Sörvägen 6 942 91 Vistträsk
175 50 Anneli Lundberg rektor 072-700 41 44
175 41 Personalrum, fritids- och skola

Älvåkraskolan Medborgargatan 4 942 33 Älvsbyn
174 60 Maria Sundström rektor mobilanknytning 070-667 76 68
Pia Åhman bitr. rektor 070-667 20 93
171 55 Ulla-Gun Isaksson expedition
Studie- och yrkesvägledare 070-600 58 14
171 57 Lokalvård
170 77 Kulturskolan
172 44 Hemkunskap
171 72 Grundsärskolan
Kontaktuppgifter till samtliga mentorer och ämneslärare på Älvåkraskolan hittar du i InfoMentor.

FRITIDS
Knut Lundmarkskolan – Andromeda 076-148 41 61
Knut Lundmarkskolan – Vintergatan 076-141 54 92
Knut Lundmarkskolan – Norrsken 076-148 06 35
Knut Lundmarkskolan – Svarta hålet 076-140 11 06
Knut Lundmarkskolan – Orion 070-601 51 07
Parkskolan – Dungen- Idrottsvägen 2 942 33 Älvsbyn 070 -336 98 07
Parkskolan – Droppen- Idrottsvägen 2 942 33 Älvsbyn 070- 337 72 08
Parkskolan – Ängen- Idrottsvägen 2 942 33 Älvsbyn 070-667 65 26
Andromeda – Knut Lundmarkskolan 076-148 41 61
Vintergatan – Knut Lundmarkskolan 076-141 54 92
Norrskenet – Knut Lundmarkskolan 076-148 06 35
Svarta hålet – Knut Lundmarkskolan 076-140 11 06
175 62 Vidselskolan -Bubblan- Skolgränd 2 942 95 Vidsel
175 41 Vistträskskolan, Sörvägen 6 942 91 Vistträsk

SÄRSKOLOR
171 72 Ungdomsklass Älvåkraskolan
173 36 Grundvux/Särvux, Dan Burman mobilanknytning 070-667 76 52

Älvsbyns Gymnasium Medborgargatan 4 942 33 Älvsbyn
173 00 Inger Grankvist rektor mobilanknytning 070-617 72 43
173 02 Expedition Anneli Lindmark
173 01 Ulla Bergkvist studie- och yrkesvägledare 072-716 01 84
173 05 Jan Brommels datasamordnare 070-285 14 35
172 48 Stefan Lundberg mobilanknytning 070-617 00 73
173 28 Personalrum
173 14 Bibliotek
173 53 Elevfik
173 16 Omvårdnadsprogram
Byggprogrammet Christian Eriksson 070-550 39 15
Byggprogrammet Robert Lundgren   070-399 91 39
El-programmet Lars Berglund 070-667 66 21

VUXENUTBILDNINGEN, Storgatan 25 942 33  Älvsbyn
173 35 Magnus Norberg rektor   072-715 19 72
173 24 Annelie Högkvist  studie-och  yrkesvägledare 070-667 02 24
173 15 Carina Edlund Jonsson 070-680 73 22
Tomas Dahnsson 070-667 23 99
Rigmor Norén 070-677 78 12

SFI
Eva-Lill Clarén Johansson 070-601 16 10
Kristine Burman 070-667 17 34
Madelene Westbom 070-667 17 45
Tommy Isaxson 070-667 71 22

LÄRVUX
173 36 Dan Burman

YRKESLÄRARE
Gun-Britt Texwall 070-601 60 41
Kerstin Karlsson 070-667 72 48

ARBETSMARKNADSENHETEN Storgatan 25, 942 33  Älvsbyn
Stefan Lindgren 070-667 24 85
Ann-Louise Norén 072-246 12 32
Malin Lejon 070-667 24 41

INTEGRATIONSENHETEN Storgatan 25, 942 33  Älvsbyn,  Öppet Tisdagar 13.00-16.00, Torsdagar 9.00-12.00
171 43 Eleonor Linder
171 35 Marita Lundqvist

FRITID/KULTUR Skolgatan 23 B  942 31 Älvsbyn
172 52 Kjell Tegnelund fritid- och kulturchef 070-640 49 70
171 40 Ulrica Hamsch landsbygdsutvecklare, mobilank. 072- 542 31 87
Storforsen vaktmästare 070-667 44 80
171 22 Linda Öhlin fritid- och kultursekreterare  072-521 63 00.
Lokalbokning Forum, Telefontid  Mån – Tor 10.00-11.00
Besöksadress Medborgargatan 2 Forumhuset (alla besök bokas säkrast i förväg).

Bibliotek
171 32 Huvudbiblioteket               Informationsdisk
173 14 Maria Thysell                      Bibliotekarie

Övriga bibliotek
173 14    Gymnasiebiblioteket
076-142 21 35    Parkskolans bibliotek
070-698 90 83  Knut Lundmarkskolans bibliotek
175 63   Vidsels bibliotek

ISHALL 172 01 Parkgatan 942 33 Älvsbyn

SPORTHALL 171 07 Parkgatan 2 942 33 Älvsbyn

SIMHALL 171 26 Parkgatan 2 942 33 Älvsbyn

SOCIALTJÄNSTEN

BOSTADSANPASSSNING
171 05 Miriam Vikström

SYSTEMANSVARIG VIVA
171 65 Astrid Engman 070-279 2062  månd.-torsdag

STÖD TILL INDIVID OCH FAMILJ
172 12 Nataliya Renlund enhetschef,  070-206 90 78
076-701 80 47 Kristina Bohman, specialisthandläggare
070-601 51 10 Mariann Rosengren, specialisthandläggare
172 17 Elisabet Bohman, administratör, mobilank. 070-24 32 645
070-667 19 12 Malin Janeheim, administratör
076-701 80 47 Hanna Samuelsson, metodutvecklare

Ekonomiskt bistånd
173 86 Ekonomiskt bistånd Telefontid måndagar 13.00-14.00 tisdag – fredag 08.00-09.00

Beroendeenheten
070-667 44 20 Anna Berglund, handläggare missbruk/beroende
070-667 50 88 Marina Salomonsson, handläggare missbruk/beroende
170 62 mobilanknytning 070-269 15 32 Jonas Sundkvist öppen vård missbruk/beroende
070-667 08 75 Anne Labba, beroendeenheten

Barn och unga
173 99 Socialtjänstens anmälningstelefon
Jimmi Boström-Grahn socialsekreterare 070-667 11 38
Simon Vikström socialsekreterare 070-667 06 30
Sara Eriksson socialsekreterare 070-667 08 78
Lisa Lundmark socialsekreterare 070-667 68 82
Lotta Enmark konsult 070-667 12 24
Karin Lundberg socialsekreterare 070-667 24 48
Henrik Westberg konsult 070-600 36 42
Marlene Stoltz familjeteamet 070-270 02 43
Marina Johansson familjerådgivning 072-748 48 51

AVGIFTSHANDLÄGGARE ÄLDREOMSORGEN – telefontid 10.00-12.00
172 16 Susanne Häggroth

BOENDESTÖD
Marianne Rosengren, specialisthandläggare SoL  070-601 51 10
Pernilla Holmgren, handläggare SOL 070-601 18 83
Gunnar Edström 070-567 22 24
Rasmus Eklund 070-567 22 24

Kontaktperson/Handledare
Ingrid Nilsson Handledare 070-889 85 36

OMSORGEN OM FUNKTIONSHINDRADE
173 69 Christina Jansson enhetschef 070-343 21 45
173 64 Almen 1, Barrg 3     070-667 41 15
173 65 Almen 2, Barrg 7
173 60 Tärnstigen 10
173 61 Fyrklövern, Tärnstigen 12
173 66 Poppelgatan 3 A 072-735 14 78
171 09 Björkgatan 22 B 070-574 72 58
171 24 Eva Engman 070-605 82 35
Aktivitetshuset telefontider: 07.30-08.30 samt 15.00-16.00
173 70 Aktivitetshuset A-sidan, Lövgatan 1, 070-614 73 70
173 72 Aktivitetshuset B-sidan, Lövgatan 1, 070-307 21 30
Handledare, Signhild & Stefan 070-889 85 19
171 95 Elin Sjögren, enhetschef personliga assistenter 070-605 00 68
172 19  enhetschef personliga assistenter 070-327 29 34
Korttids/fritids Regnbågen, Tärnstigen 15
Kortids 070-509 73 63
Regnbågen 070-667 27 22

LSS-HANDLÄGGARE
Mariann Rosengren 070-601 51 10

PERSONLIGT OMBUD
172 59 Nicklas Hansson personligt ombud 070-668 32 18

ÄLDREOMSORG
Dagverksamhet
174 15 Monika Sjölund enhetschef 070-668 74 15
170 45 Fluxens dagverksamhet – telefontid kl 08.00-09.30

Hemtjänstgrupper
170 35 Åsa S Åberg enhetschef 070-555 86 24
175 65 Violens hemtjänstgrupp
172 35 Samordnarna telefontid 08.00-09.00 månd-fred
170 73 Louise Grönlund enhetschef 070-669 17 34
172 50 Fluxen
174 15 Monica Sjölund enhetschef 070-668 74 15

Korttidsvård
173 69 Christina Jansson enhetschef 070-343 21 45
173 61 Fyrklövern
174 14 Annelee Mickelsson enhetschef 070-555 14 33
170 95 Källbacken Personaltelefon
170 99 Källbacken Gästtelefon

SÄRSKILDA BOENDEN
Nyberga Barrgatan 2 942 32 Älvsbyn
172 23 Monica Sundkvist enhetschef 070-392 34 48
Avdelningar
172 31 3A
170 42 3C

172 25 Mattias Holmén enhetschef 070-517 06 06
Avdelningar
170 70 2A
172 08 2C
170 64 2D
170 37 3D
172 24 4D
170 43 Gullvivan

Ugglan Fluxenvägen 16 942 33 Älvsbyn
170 41 Desiree Berg enhetschef 070-597 70 41
170 94 2 B
170 85 2 C Solbacken
170 84 Svalan
170 98 Susann Hedenljung enhetschef 070-234 53 12
170 83 Loftet
170 82 Lärkan
170 91 Björkbacken
170 92 Lövstigen

Hälso- och sjukvårdsteamet
174 14 Annelee Mickelsson enhetschef 070-555 14 33
172 58 Annika Nilsson medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 070-273 65 70

Telefontid vardagar 08.00-08.45
170 80 Sjuksköterska
170 32 Arbetsterapeut
170 87 Sjukgymnast

Biståndshandläggare
Telefontid 08.00-09.00
171 62 Biståndshandläggare

FACKLIGA FÖRBUND
KOMMUNAL Medborgargatan 2 942 33 Älvsbyn – öppettider Måndag-torsdag 07.30-16.00,
172 70, 171 63

LÄRARFÖRBUNDET 170 88  070-205 14 34  måndag 13.00-15.00 torsdag 12.00-15.00

VISION 170 66 måndagar 13.00-17.00, mobil 070-164 65 77

KONSUMENTRÅDGIVNING Budget- o skuldrådgivning 070-600 58 65  tel.tid  mån-ons 8.00-9.00
Medborgargatan 2 (Forum) 942 31 Älvsbyn (alla besök bokas i förväg).

SELHOLMENS CAMPING 172 05 Selholmsvägen 942 33 Älvsbyn

SOTAREN
Skorstensfejarmästare Robert Bergman 070-303 31 01
Du kan även kontakta 0920-680 05 under följande tider:
Måndag – torsdag 09.00-16.00. Fredag 09.00-12.00

BORGERLIG VIGSEL
Helena Öhlund 070-328 61 48
Birgit Nilsson 070-572 44 18
Jan-Erik Backman 070-555 62 57

BEGRAVNINGSOMBUD
Grethel Ohlsson 070-316 82 91

TURISTINFORMATION Storgatan 27 942 85 Älvsbyn telefon 108 60

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND I SAMVERKAN PITEÅ OCH ÄLVSBYN
Besöks- och telefontid vardagar 10.00-12.00, 0911-69 60 00
Piteå stadshus, annan tid och plats efter överenskommelse
ofn@pitea.se

KOMMUNALA BOLAG

ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB
171 13 Magnus Nordström, VD, mobilanknytning 070-320 64 09

ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB Betonggatan 6 942 36 Älvsbyn
Växel 0929-723 40
Webbplats: www.alvsbynsfastigheter.se
Ordf.
723 41 Annelie Vinsa, VD, mobilanknytning 070-543 93 71
723 42 Maria Johansson Adm. för fast. & energibolaget
723 44 Kristina Öberg Adm. för fast. & energibolaget
723 50 Britt-Inger Holm Adm. för fast. & energibolaget
723 76 Peter Björk 070-601 53 73, entreprenading, ritningar
723 47 Lars Nyberg arbetsledare Park & Fritidsanl. badhus mobilanknytning 070-581 71 98
723 57 Parkavdelningen
Per-Erik Nilsson Park och Fritid, Kanis,  070-620 53 29
Tommy Bergdahl Park och Fritid, Kanis, 070-668 03 62
Jennie Lundberg Park och Fritid, Kanis,  070-622 52 50
Roger Brännmark Park och Fritid, Kanis 070-668 03 61
723 48 Thomas Magnusson, larm/dörrsystem, elansvaring,  mobilanknytning 070-345 53 50
723 51 Arnold Broström arbetsledare fastighet. 070-544 14 67
Anders Isaksson Fastighetsskötare 072-515 64 33
Johan Larsson Fastighetsskötare 070-205 09 72
Peder Öberg Fastighetsskötare 070-625 20 45
Jörgen Jakobsen Fastighetsskötare 070-345 06 50
Jonas Labba Fastighetsskötare 070-691 48 23
Fredrik Grahn Fastighetsskötare 070-370 30 07
124 54 Lars Nilsson arbetsledare Fastighetsskötare Bostäder 070-225 01 31
Mats Bergdahl Fastighetsskötare Bostäder 070-345 59 76
Conny Bergman Fastighetsskötare Bostäder 070-391 24 54
Magnus Lindmark Fastighetsskötare Bostäder 070-641 24 54
723 52 Jonas Karlsson Materialutlämning 070-216 91 77
723 53 Roger Enberg Bilverkstad 070-580 07 34
723 77 Felanmälan på fastigheter icke ord. arbetstid
723 58 FAX

KANISBACKEN (riktnummer 0929)
(se även www.kanisbacken.se och www.facebook.com/Kanisbacken för mer information)
172 04 Telefonsvarare med temperatur och öppettider
723 57 Kassan i liftkuren med skiduthyrning, biljettpriser med mera
172 03 Liftrum
172 02 Serveringsstuga och Kaniskrogen
723 68 Jultomten i Storkanis vid Kanisbacken (telefonsvarare)

171 07 Sporthall Parkgatan 2 942 33 Älvsbyn

171 26 Simhall Parkgatan 2 942 33 Älvsbyn
Emmy Berglund
Cathrine Johansson

ÄLVSBYNS ENERGI AB Betonggatan 6 942 36 Älvsbyn
Besöksadress Värmeverket Verkstadsgatan 13 942 36 Älvsbyn
Växel 0929-723 80
Webbplats: www.alvsbynsenergi.se
Ordf. Thor Wiklund  070-636 22 53
723 88 Jan Sipola VD 070-665 72 72
723 81 Mattias Broström Vice VD, mobilanknytning 070-339 11 07
723 83 Roger Viklund VA-chef, projektledare VA 070-626 59 91
723 95 Thomas Pettersson, arbetsledare Vatten & Avlopp 072-202 21 50
723 82 Anders Berg VA-personal, gatuansvarig 070-313 06 33
Tommy Abrahamsson, VA-personal 070-621 70 11
Billy Berglund, VA- personal 070-326 21 16
Stefan Dahlberg, VA-personal 070-695 07 06
Ulf Grankvist 070-689 01 65
Urban Lindmark, VA-personal  070-324 19 99
Jon Larsson, VA-personal 070-301 28 62
723 91 Fax
723 89 Kontrollrum
723 90 OP bord Värmeverket
Kennet Bergman arbetsledare. Fjärrvärme 070-665 78 78
Roger Bergman 070-297 23 89
Fredrik Larsson 070-236 74 75
Anders Lundqvist 073-049 49 79
Håkan Torgersson 073-071 34 46
Albin Nyström  070-297 23 56
Daniel Pettersson 070-269 83 19

723 86 Reningsverket Gammelvägen 942 33 Älvsbyn
723 87 Återvinningscentral Industrivägen 11 942 36 Älvsbyn 070-226 04 17

Felanmälan på VA & Av icke ord. Arbetstid 070-511 70 07

 

FAX

Fluxen Restaurang 142 35
Hemtjänstgrupp Vidsel 175 65
Ledningskontoret 174 00
Miljö- och Bygg 171 76
Nyberga 174 11
Räddningstjänsten 174 09
STIF 174 01
Ugglan 170 97
Älvsbyns Energi AB 723 91
Älvsbyns Fastigheter AB 723 58
Älvsbyns Gymnasium 173 04

Senast uppdaterad 2020-10-16

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.