Skolskjuts

Kommunen, skolan, skolskjutsentreprenör, förare, föräldrar och elever har gemensamt ansvar för skolskjutsarna. Kommunen vill på ett tydligt sätt informera om vilka regler som gäller.

Kommunen är, enligt skollagen, skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för grundskolans elever om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet.

För barn i förskolan finns ingen lagreglerad skyldighet för kommunen att sörja för skolskjuts.

Inget rättsligt hinder anses föreligga mot att kommunen tar ut avgift för skolskjuts.

Skolskjutsreglemente

Force majeure är en juridisk term som innebär att det finns omständigheter som kan frigöra en avtalspart från ett avtal. En omständighet kan exempelvis utgöras av väderfenomen, strejk eller liknande händelse som kan vara svår att förutse och/eller påverka. Svår halka eller sträng kyla kan påverka skolskjutsarna. Om detta inträffar på morgonen kan elever anlända sent till skolan och om detta inträffar under skoldagen när eleverna är i skolan kan svårigheter uppstå med elevernas transport tillbaka till sina hem efter skoldagens slut. Om och när detta inträffar hoppas vi kunna lösa problemen i samråd med fritids och föräldrar.

Ansökan om skolskjuts görs för varje nytt läsår eller termin. Ansökan skall inkomma senast 31 maj 2023 inför kommande läsårs skolstart. Senare inkommen ansökan – längre handläggningstid. Elev som redan innehar busskort med Länstrafiken och ansöker om skolskjuts för kommande skolår 23/24 behåller sitt busskort då det endast då behöver uppdateras.

Ansökan om skolskjuts

Information om säker på- och avstigning vid bussresor

Inför höstens första skoldagar gäller följande:

Med Länstrafikens bussar är det viktigt att inneha ett giltigt busskort när skolterminen börjar. Avsaknad av giltigt busskort kan innebära att elev endast kan åka till skolan ej hem.

För elever som åker med den upphandlade beställningstrafiken (Taxi är vår nuvarande transportör) kan elev åka till skolan och återresa från skolan ca 14 dagar även innan skolskjuts är beviljad. Ansökan krävs för fortsatt skoltur för till och återresa. Inga busskort delas ut för dessa skolturer. Taxi får lista på elever som beviljats skolskjuts.

Skolskjutsansvarig
Madelene Nyman
madelene.nyman@edu.alvsbyn.se
Telefon: 070-511 71 99

Telefontid måndagar 08.00 – 10.00. Går eventuellt att nå övriga tider eller lämna meddelande till Medborgarservice så ringer jag upp senare.

Senast uppdaterad 2023-03-24

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.