Daglig verksamhet/ Sysselsättning

Daglig verksamhet är till för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Daglig verksamhet/sysselsättning får man genom ett beslut enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionsvariationer), och enligt SoL (Socialtjänstlagen). Du som har intellektuella, fysiska eller psykiska funktionsvariationer kan ansöka om insatsen daglig verksamhet om du tillhör personkrets 1,2 eller 3 enligt LSS, det gäller till exempel. personer med utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd eller förvärvad hjärnskada som medfört begåvningshandikapp. Har du inte rätt till daglig verksamhet enligt LSS så kan du ansöka om sysselsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) istället.

Ansökan

Om du har önskemål om daglig verksamhet måste du eller din godeman, förvaltare eller annan företrädare ansöka om detta. Ansökan görs hos LSS/SOL-handläggaren, telefon 0929-170 00 växel. Ansökningsblankett finns att ladda hem nedan.
Aktivitetshuset är en daglig verksamhet som vänder sig till vuxna med funktionshinder i åldern 18-67 år. Personer som vistas här har fått ett beslut om daglig verksamhet av LSS/ SOL-handläggaren.

Aktivitetshuset

Aktivitetshuset är en daglig verksamhet som vänder sig till vuxna med funktionsvariationer i åldern 18-67 år. Personer som vistas här måste ha ett beslut på daglig verksamhet. Aktivitetshuset är beläget på Lövgatan 1 och öppettiderna är måndag-fredag kl. 07.30 – 16.15.

Länk

Ansökan om särskilda insatser enligt LSS