Delegering

Många uppgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården kräver enligt lagar och författningar formell kompetens som sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Vissa uppgifter kan om det är förenligt med säkerheten för patienten delegeras till annan personal med reell kompetens.

Delegering av medicinska insatser kräver ett systematiskt arbetssätt för att säkerställa att alla medarbetare i socialtjänsten i Älvsbyns kommun har en delegering där detta krävs. För att säkerställa god kvalité och patientsäkerhet.

Inför din anställning i socialtjänsten i Älvsbyns kommun 

  1. För att arbeta i socialtjänsten bör du ha delegering för läkemedel och till viss del annan hälso- och sjukvårdsinsats
  2. Enhetschef/Samordnare bokar en tid med sjuksköterska
  3. Du genomför en utbildning via webb kunskapstest för delegering av läkemedel/insulin
  4. Du träffar en sjuksköterska för att genomgå en utbildning samt kunskapstest.
  5. Sjuksköterskan bedömer sedan om du har tillräckliga kunskaper för att sköta olika medicinska insatser och vilka du därefter får utföra. Sjuksköterska lägger upp dina delegerade behörigheter i kommunens digitala lösning för delegerade insatser
  6. Du får sedan möjlighet att kvittera din delegering (godkänna att du åtar dig dessa uppgifter).
  7. Är något fel eller oklart så måste du prata med sjuksköterskan
  8. Lägg också märke till hur länge din delegation räcker. Du kommer inte att kunna signera insatser utan en aktuell delegering och Du måste själv be om förlängning om du fortfarande arbetar då den går ut

Förflyttningsteknik

Utbildningen innehåller en teoretisk del och en praktisk del. Du kommer få möjligheten att hantera och använda olika typer av förflyttningshjälpmedel samt prova på att bli förflyttad av andra. Utbildningen avslutas med att stämma av att du fått med dig den information och kunskap du behöver för att börja jobba i verksamhet.

Teori

I samband med utbildningen kommer vi tillsammans se en film om förflyttningsteknik.

Vem ska gå utbildningen?

Alla nyanställda vikarier ska gå utbildningen även om de tidigare genomgått utbildning i förflyttningsteknik.

Länkar

Informationsbrev sommarutbildning 2024 kommer inom kort

 

Lagstöd

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso-och sjukvården

Senast uppdaterad 2024-02-21

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.