Mina sidor

Mina sidor är dina personliga sidor där du kan följa de ärenden du har hos kommunen. Tjänsten är tillgänglig 24-timmar om dygnet vilket innebär att du kan använda den när det passar dig.

Du loggar in på Mina sidor med e-legitimation, ett digitalt ID-kort som identifierar dig när du har kontakt med oss. En e-legitimation kan du skaffa genom din bank eller Telia.

Om du har fått mejl från Älvsbyns kommun om att signera en e-tjänst. Logga in på Mina sidor och signera e-tjänsten.

Mina sidor ligger under en gemensam webbdomän för länets kommuner via Norrbottens E-nämnd (enamnd.se).

Om du har skyddad personuppgift (antingen sekretessmarkering, kvarskrivning eller fingerade personuppgifter) bör du inte använda dig av Älvsbyns kommuns e-tjänster.

Länk till Älvsbyns kommuns invånares “Mina sidor”:

https://alvsbyn.enamnd.se/minasidor