Politik

Här finns information om hur politiken i Älvsbyn ser ut under nuvarande mandatperiod.

Vad händer i kommunen efter valet den 9 september?
Den första tiden efter valet ska politikerna bestämma hur makten ska fördelas och vem som ska ha ordförandeposter i nämnder, styrelser och fullmäktige.

Kommunfullmäktiges nyvalda ledamöter påbörjar sin mandatperiod den 15 oktober 2018. Det är länsstyrelsen som meddelar vilka 31 ledamöter som tagit plats i Älvsbyns kommunfullmäktige.

Den 26 november har kommunfullmäktige sitt första sammanträde med nya ledamöter. Då utses ordförande samt valberedning.

Ordförande för kommunfullmäktige
Ordförande representerar det parti som fått flest mandat i fullmäktige.  Förutom ordförande utses två vice ordförande som representeras av både majoriteten och oppositionen. Tillsammans bildar de kommunfullmäktiges presidium.

Valberedning
Kommunfullmäktige har en egen valberedning som arbetar med att lämna förslag till vilka som ska ingå i de nämnder, styrelser och organ dit fullmäktige utser förtroendevalda.

Val till nämnder och styrelser
I samband med kommunfullmäktige i december väljs ledamöter och ersättare i kommunens olika nämnder. Nämndernas mandatperiod startar den 1 januari kommande år.

Vem som ska sitta som ledamot i kommunstyrelsen är något som partierna kommer överens om. Partierna får nominera kandidater. Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och 13 ersättare. Ordförande representeras av det parti som har flest mandat i kommunfullmäktige. I Älvsbyn är kommunstyrelsens ordförande även kommunalråd.

Val av revisorer
Revisorerna ska granska och pröva den verksamhet som bedrivs av kommunstyrelsen, nämnder och kommunala bolag. De som utses till revisorer är förtroendevalda men biträds av sakkunniga från KPMG.

Utbildning av förtroendevalda
I början på den nya mandatperioden kommer de förtroendevalda att genomgå en utbildning som handlar om kommunens verksamhet och uppdraget som förtroendevald.

I slutet av januari 2019 har den nya kommunstyrelsen sitt första sammanträde. Då väljs ledamöter till de olika utskotten som finns i kommunen.

Tomas Egmark (s) är kommunstyrelsen ordförande och Älvsbyns kommunalråd.

Tomas Egmark (s)

 

Senast uppdaterad 2019-01-15

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.