Politik

Här finns information om hur politiken i Älvsbyn ser ut under nuvarande mandatperiod. Den 9 september 2018 var det val till riksdag, landsting och kommun. Kommunfullmäktiges nya ledamöter påbörjar sin mandatperiod den 15 oktober 2018. I samband med kommunfullmäktige den 26 november sker val av kommunfullmäktiges presidium och valberedning.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Ledamöterna i fullmäktige är direktvalda av kommunens medborgare. Politikernas uppdrag är att ge Älvsbyns invånare samhällsservice. Till exempel en fungerande skola, äldreomsorg och socialtjänst. Kommunfullmäktige styr kommunens inriktning och förvaltar kommunens pengar. Ledamöterna tar beslut som rör budget, skattesatser och avgifter. Kommunfullmäktige utser även företrädare i nämnder och styrelser.

Politikerna driver sitt politiska arbete i fullmäktige genom att lägga förslag (motioner) eller ställa frågor (interpellationer eller enkla frågor). Frågor och förslag kan vara resultat av att enskilda medborgare eller att intressegrupper har påpekat problem eller kommit med önskemål.

Nämnderna ansvar för kommunens löpande verksamhet och förbereder ärenden som ska beslutas i kommunfullmäktige. De genomför de beslut som fattats i fullmäktige.

Kommunstyrelsen
Kommunsstyrelsen leder och samordnar arbetet i kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi. Helena Öhlund (s) är ordförande i kommunstyrelsen och Älvsbyns kommunalråd. Hon arbetar som politiker på heltid.  Du når henne på telefonnummer 0929-171 11.

 

Helena Öhlund, kommunalråd Älvsbyns kommun

Helena Öhlund, kommunalråd Älvsbyns kommun

 

 

Senast uppdaterad 2018-10-12

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.