Politik

Här finns information om hur politiken i Älvsbyn ser ut under nuvarande mandatperiod.

Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd

Johan Dahlqvist (m), foto Marcel Köppe

Johan Dahlqvist (M), foto Marcel Köppe

Johan Dahlqvist (M) är kommunstyrelsens ordförande och Älvsbyns kommunalråd.

Telefon: 0929-171 11

E-post: Johan.Dahlqvist@politik.alvsbyn.se

 

Ordföranden i övriga nämnder, utskott och bolag

Kommunfullmäktige
Berit Hardselius, C

Miljö- och byggnämnd
Stefan Lindbäck, M

Revision
Bo Johansson, S

Valnämnd
Marie Edin, M

Allmänt utskott 
Johan Dahlqvist, M

Socialutskott
Fredrick Hällström, M

Utbildningsutskott
Göran Stenlund, L

Kultur och fritidsutskott
Stefan Lindbäck, M

Personalutskott
Johan Dahlqvist, M

Älvsbyns energi AB 
Erica Carlberg, –

Älvsbyns fastigheter AB
Margareta Lundberg, –