Politikerwebb

Politikerwebben är en plats för de folkvalda politikerna i Älvsbyns kommun. Här hittar de exempelvis e-tjänster för politiker och handlingar till kommande kommunstyrelsemöten och kommunfullmäktigemöten.

Netpublicator

I Netpublicator hittar du som politiker handlingar till möten.

Här loggar du som politiker in på Netpublicator

Office 365 Arbets- eller skolkonto

Logga in i Office365

E-tjänster för politiker

På länken nedan under rubriken Politik/förtroendevalda hittar du e-tjänster för

  • Förlorad arbetsinkomst/arvode
  • Motion, interpellation och enkla frågor
  • Partistöd

Länk till e-tjänster