Projekt nytt verksamhetssystem

Införande av nytt verksamhetssystem inom verksamhetsområdet Social verksamhet i Älvsbyns kommun.

Under 2018 påbörjades förberedelser inför upphandling av nytt verksamhetssystem för bland annat dokumentation, avvikelser och debitering avseende insatser enligt SoL, LSS och HSL. Det verksamhetssystem som idag används för detta idag i Älvsbyn är Cambio Viva.

Norrbottens e-nämnd har nu tecknat avtal på upp till 16 år med Pulsen Omsorg och verksamhetssystemet Combine. Detta skapar möjligheten för ett unikt samarbete över kommungränserna och kan på så sätt göra det enklare för Norrbotten att möta framtidens behov inom omsorgen.

Pulsen Omsorg och Norrbottens alla 14 kommuner har ingått ett långsiktigt partnerskap som innebär att Combine kommer rullas ut i hela Norrbotten. Detta omfattar en mycket stor utrullning som berör ca 13 000 användare och ett stort antal nämnder och förvaltningar. När lösningen är fullt implementerad når Combine via Socialtjänstens verksamhet och e-tjänster mer än 250 000 invånare.

Combine är det verksamhetssystem som enligt upphandlingens uppsatta kriterier hade bäst förhållande mellan pris och kvalité. Det är också det system som sammanlagt fick högst poäng av bedömningsgruppen som har bestått av representanter från alla kommuner i länets socialtjänst samt hälso- och sjukvård

Vad händer nu i Älvsbyn?

En projektorganisation är tillsatt och arbetsgrupper med representanter från olika delar av verksamhetsområde social verksamhet, ekonomi och IT har utsetts. Projektorganisationen har även påbörjat förberedelsearbetet inför bytet av system.

Målet är att det nya systemet ska tas i bruk i maj 2024 i Älvsbyn.

Löpande information om projektet kommer att läggas ut här.

Kontaktuppgifter:

Projektledare är Ann-Louise Rosander

E-post: ann-louise.rosander@alvsbyn.se

Telefon: 0929-171 66

Biträdande projektledare är Stina Karlsson

E-post: stina.karlsson@alvsbyn.se

Telefon 0929-17165

 

Senast uppdaterad 2023-04-28

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.