Inkomna medborgarförslag 2005 – 2009

2009

Allmänt förbud mot användande av fyrverkerier
Medborgarförslag
Beslut

Asfaltera genvägen Poppelgatan – Storgatan
Medborgarförslag

Badhusets öppettider
Medborgarförslag

Förenkling av handikapptillstånd mindre än 3 månader
Medborgarförslag
Beslut

Märkning av katter
Medborgarförslag

Redovisning av kostnader för skadegörelse
Medborgarförslag

Riva garagebyggnad på Stationsgatan 20
Medborgarförslag

Upprustning av Korsträskbäcken
Medborgarförslag

Uppsättande av webbkamera
Medborgarförslag

 

2008

Bygga en lekpark vid Lomtjärn
Medborgarförslag

Båtramp i Pansikån i Vidsel
Medborgarförslag

Inventering av idrottsprofilers diplom och priser
Medborgarförslag

Nyforsbadet ska vara öppet hela sommaren
Medborgarförslag

Rensa kring Korsträskbäcken och göra promenadvänligt från centrum mm
Medborgarförslag

Utlysa fototävling ”Bästa bild i Storforsen”
Medborgarförslag

Upprustning av utebadplatser
Medborgarförslag

Upprustning av Lomtjärnsparken
Medborgarförslag

Ytterligare en sporthall i centralorten
Medborgarförslag

 

2007

Fungerande datasal på Älvåkraskolan
Medborgarförslag
Beslut

Lekpark på Kanis
Medborgarförslag
Beslut

Nyttja tom lokal (fd Fluggers)
Medborgarförslag
Beslut

Start av fler idrottsgymnasielinjer
Medborgarförslag
Beslut

Speciell service till människor i sorg
Medborgarförslag
Beslut

Ännu större subventionering av bussresor till studerande
Medborgarförslag
Beslut

 

2006

Anordna platser för kolonilotter
Medborgarförslag

Barn och ungdomar och parker i centrala Älvsbyn
Medborgarförslag

Ett byahus i centrum av Älvsbyn
Medborgarförslag

Gång- och cykelväg från Västermalm till centrum
Medborgförslag

Införande av miljövecka
Medborgarförslag

Inrättande av ”besöksvän”
Medborgarförslag

Lekplatser i omedelbar anslutning till varje skola
Medborgarförslag

Lomtjärnsparken – en outnyttjad pärla!
Medborgarförslag

Röjning av området mellan Åsen och älven
Medborgarförslag

Sand/grusstationer för hämtning av sand för medborgarna
Medborgarförslag

Snygga upp tomtmarken vid korsningen Nyvägen – Björkgatan
Medborgarförslag

Utbyggnad av fritidsanläggningar samt skyltning vid infarter
Medborgarförslag

 

2005

Etanol som drivmedel
Medborgarförslag
Beslut

Fritid- och kultursektorn
Medborgarförslag
Beslut

Förbättrad skyltning
Medborgarförslag
Beslut

Pris för visat civilkurage
Medborgarförslag
Beslut

Utrusta byaföreningarnas lokaler med datorer och abonnemang
Medborgarförslag

Utöka parkeringsutrymmena vid Forum
Medborgarförslag

Öka utgivningen av Älvsbybladet
Beslut

De förslag som inkommit anmäls till fullmäktige. Därefter utreds de. Efter avslutad utredning kommer förslagen tillbaka till fullmäktige för beslut och då har den som ställt förslaget rätt att yttra sig i ärendet.

Senast uppdaterad 2022-01-11

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.