Nationella Patient Översikten (NPÖ)

Nationell patientöversikt (NPÖ) är sammanhållen journalföring.

 NPÖ gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare genom elektronisk direktåtkomst enligt givna regler och riktlinjer.

Nyttan med NPÖ inom vården är flera och ger bland annat:

  • En helhetsbild av patienten som kan öka kvalitet i vården
  • Bättre verktyg för planering och samordning mellan vårdgivare
  • Ger mer tid till patientmötet då det minskar den administrativa tid som idag läggs på att ringa, söka och beställa kopior av information

Nationella Patientöversikten (NPÖ) har gjort det möjligt att få åtkomst till sammanhållen journalföring överskridande organisationsgränserna. En sammanhållen journalföring ställer stora krav på bl.a. att den sekretess som finns runt patientens behålls men även att patientens integritet beaktas.

Patientens själv ansvarar för att aktivt ta ställning till medverkan i NPÖ. Det är användarens bedömning av behov som styr tillgången till patientinformation, under förutsättning att det finns en patientrelation och att patienten samtycker till att man läser vårddokumentation i NPÖ.

MAS har upprättat rutiner och riktlinjer gällande NPÖ.

Riktlinje

Riktlinje Nationella Patient Översikten (NPÖ) 2019 – 2020

Senast uppdaterad 2021-08-12

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.