Inkomna medborgarförslag 2010-2014

2014

Ny sporthall vid f d Bäckskolan
Medborgarförslag
Beslut

Rätt till höjd sysselsättningsgrad inom hela kommunen
Medborgarförslag

Utsmyckning av Knut Lundmarkskolan
Medborgarförslag
Beslut

Upprustning av Övrabysön (Länkön)
Medborgarförslag
Beslut

Anordna en båtutläggningsplats i Piteälven
Medborgarförslag
Beslut

Införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling i skolor och förskolor i Älvsbyns
Medborgarförslag
Beslut

Ta tillvara spillvatten från vattentornet till Lomtjärn
Medborgarförslag

Uterink någonstans i centrala Älvsbyn
Medborgarförslag
Beslut

Gatulysen efter industrileden
Medborgarförslag
Beslut

S k 15-timmarsbarn i förskolan erbjuds placering 3 dagar/vecka
Medborgarförslag
Beslut

Startpaket för förstföderskor
Medborgarförslag
Beslut

Göra Konradsparken attraktiv
Medborgarförslag
Beslut

Stänga Gammelvägen för motortrafik
Medborgarförslag
Beslut

Utomhushinderbana vid Kanis
Medborgarförslag
Beslut

Vägen till badplatsen i Pålsträsk
Medborgarförslag
Beslut

Kommunen ersätter pensionärer för betald motionsavgift
Medborgarförslag
Beslut

 

2013

Dagverksamhet i Vidsel
Medborgarförslag
Beslut

Förebyggande hembesök
Medborgarförslag
Beslut

Större elevskåp på Älvåkraskolan
Medborgarförslag
Beslut

Skridskobana på Lomtjärn
Medborgarförslag
Beslut

Gratis fiske/flugfiske i Piteälven
Medborgarförslag
Beslut

Dans på Forum
Medborgarförslag
Beslut

Belysning på Vidselsbron
Medborgarförslag
Beslut

Förbättrad skyltning till och omkring Storforsen
Medborgarförslag
Beslut

Plantera växtätande karpar i Lomtjärn
Medborgarförslag
Beslut

Utsmyckning av rondellen på Norrabyn
Medborgarförslag
Beslut

Ungdomsgård
Medborgarförslag
Beslut

Gratisbad 1 gång per vecka för personer som fyllt 80 år
Medborgarförslag
Beslut

Anordna en “vattenhäst” i Piteälven
Medborgarförslag
Beslut

Bredda gångbana till cykelbana till nedre Östermalm
Medborgarförslag
Beslut

Måla om sporthallen i Vidsel
Medborgarförslag
Beslut

Förbättra vattenkvalitéten i Lomtjärn
Medborgarförslag
Beslut

 

2012

Uppfräschning av busstationen
Medborgarförslag
Beslut

Införskaffande av lokalbussar
Medborgarförslag
Beslut

Skylt med texten ÄLVSBYN på Hundberget
Medborgarförslag
Beslut

Ungdomsgård i Röda rummet
Medborgarförslag
Beslut

Anslå utrymme i Forum för olika föreningar
Medborgarförslag
Beslut

Elevers arbetsuppgifter vid lärares frånvaro
Medborgarförslag
Beslut

Behålla Forums lokaler för dans och andra aktiviteter
Medborgarförslag
Beslut

Anordna Åsens dag för kommunens invånare
Medborgarförslag
Beslut

Kommunens inhandlade konst ska hängas upp i offentliga lokaler
Medborgarförslag
Beslut

Införskaffa stolpar för hundbajspåsar
Medborgarförslag

Utsmyckning av rondellen på Norrabyn
Medborgarförslag
Beslut

Subventionerat busskort för elever antagna i grundskola med särskild inriktning i annan kommun
Medborgarförslag
Beslut

Staty med storforsentema i norrabyrondellen
Medborgarförslag
Beslut

 

2011

Övergångsställe och farthinder vid gångvägen Västanäsgatan/Östermalmsleden
Medborgarförslag
Beslut

Ta bort avgiften för tillfälliga serveringstillstånd gällande slutna sällskap och föreningsfester
Medborgarförslag
Beslut

Offentlig upphandling – Det är skillnad på mat och mat
Medborgarförslag
Beslut

Badhusets öppettider under sommaren
Medborgarförslag
Beslut

Driften av ishallen
Medborgarförslag
Beslut

Placera en älg i rondellen på Norrabyn
Medborgarförslag
Beslut

Upprustning av tennisbanorna vid Kyrkmalmen
Medborgarförslag
Beslut

Lämna del av gångbana osandad för sparkåkare (omprövning av beslut)
Medborgarförslag
Beslut

“Klotterplank” på kommunens hemsida
Medborgarförslag
Beslut

Övergångsställe vid Norrabyvägen
Medborgarförslag
Beslut

Ny besöksparkering vid vårdcentralen
Medborgarförslag
Beslut

Uppvärmd pool
Medborgarförslag
Beslut

Gång- och cykelväg mellan Garvargatan och Älvgatan
Medborgarförslag
Beslut

Kälkbacke vid Lingonstigens förskola
Medborgarförslag
Beslut

Upprustning av Kulturhuset i Vidsel
Medborgarförslag
Beslut

Nedskräpning och hundskit
Medborgarförslag
Beslut

Ej behöriga lärare
Medborgarförslag
Beslut

 

2010

Sopkärl för kasserade lampor placerade i Vidsel
Medborgarförslag
Beslut

Praktik inom kommunen
Medborgarförslag
Beslut

Yrkesutbildningar
Medborgarförslag
Beslut

Förlängning av gång- och cykelväg vid Ställverksvägen
Medborgarförslag
Beslut

Bowl (betonggrop för cykling)
Medborgarförslag
Beslut

Gåva efter 25 års anställning hos kommunen
Medborgarförslag
Beslut

Upprustning av belysning på kommunens miljöstationer
Medborgarförslag
Beslut

Lämna del av gångbana osandad för sparkåkare
Medborgarförslag
Beslut

Isbana på Lomtjärn
Medborgarförslag
Beslut

Röjning längs Korsträskbäcken
Medborgarförslag
Beslut

Ökad säkerhet för gångtrafikanter vid korsande av Arvidsjaursvägen
Medborgarförslag
Beslut