Anmälan om matförgiftning

Om du misstänker att du blivit matförgiftad måste du anmäla det till Samhällsbyggnadskontoret så fort som möjligt. Efter att vi tagit emot din anmälan besöker vi restaurangen för kontroll och provtagning. De uppgifter vi behöver veta är:

 • Restaurangens namn
 • Anmälarens namn och telefonnummer (du får vara anonym)
 • Datum och klockslag när du åt maträtten
 • Antal personer som åt
 • Antal som blev sjuka
 • Beskriv måltiden, namn på rätten, ingredienser
 • Var det någon som inte blev sjuk, vad åt de i så fall?
 • Vad misstänker du orsakade matförgiftningen?
 • Datum och klockslag för insjuknande
 • Symtom (illamående, kräkning, diarré, buksmärta, huvudvärk eller feber)
 • Hur länge var du sjuk?
 • Kommer du ihåg vad du åt inom 48 timmar före du blev sjuk?

Kontakta Samhällsbyggnadskontoret via kommunens växel 0929-170 00 eller mejla till Miljö- och byggnämndens brevlåda.