Vistträsk förskola

Visttäsk, byn där svanarna möts om våren.
En förskola där vi jobbar i nuet med vår framtid.
Förskolan består av en avdelning med barn 1-6 år.
Förskolan delar lokaler tillsammans med förskoleklass och grundskola.

Förskolans värdegrund och uppdrag.
Vår målsättning är att lägga grunden för det livslånga lärandet. Verksamheten utgår från förskolans läroplan, Lpfö 18, vårt uppdrag. Förskolan ska vara:
Rolig – barn ska känna en längtan att komma hit.
Trygg – barn och föräldrar ska känna sig välkomna, sedda och lyssnade till.
Lärorik – miljön ska vara stimulerande utifrån de olika åldrarna. Vi ser varandra, lyssnar till varandra och bekräftar varandra.

Idag har jag bara lekt.
Leken är en viktig del i barnen vardra. I leken utforskar barn sin omvärld, bearbetar känslor, intryck och upplevelser. Leken utvecklar den kognitiva, sociala och motoriska utvecklingen.

”I leken och det luftfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliska tänkande samt förmåga attsamarbeta och lösa problem”  Lpfö 18

Likabehandlingsplan.

Mål och riktlinjer.
Vi arbetar i en målstyrd verksamhet med utgångspunkt från Lpfö 18. För att kvalitetssäkra verksamheten använder vi måldokument och väljer utvecklingsområden utifrån verksamhetens behov och barnens intressen som vi fokuserar på under en viss period. För att synliggöra lärandet, processerna och vad verksamheten erbjuder arbetar vi med pedagogisk dokumentation.

Samverkan förskola och hem.
Inskolning sker under två veckor. Barnet ska bli trygg tillsammans med förälder i förskolans miljö.
Utvecklingssamtal erbjuds minst en gång per år.
Under hösten har vi föräldramöte och under våren vernissage där barn och föräldrar tillsammans har möjlighet att se och prata om vad verksamheten har erbjudit.

Personal:

Åsa Tyrbo

Tina Lastumäki

Birgit Vesterlund

Lena Viklund

 

Telefon: 070-600 28 52

Adress: Sörvägen 6

942 91 Vistträsk

 

Rektor :

Madelene Nyman
Telefon: 0929-171 99
madelene.nyman@edu.alvsbyn.se

Senast uppdaterad 2021-03-01

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.