Aktivitetshuset

Aktivitetshuset
Om en person på grund av funktionsnedsättning inte står till den öppna arbetsmarknadens förfogande, kan kommunens insatser daglig verksamhet enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller sysselsättning enligt SoL (Socialtjänstlagen), bli aktuella.

Du som har intellektuella funktionsnedsättningar, till exempel fysiska eller psykiska, kan ansöka om daglig verksamhet/sysselsättning via en av kommunens handläggare.

Aktivitetshuset är en daglig verksamhet som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättningar i åldern 18-67 år. Det krävs ett gynnande beslut för att få vistas på Aktivitetshuset.

Bild på Aktivitetshuset

På Aktivitetshuset arbetar sju handledare som är utbildade undersköterskor i grunden. En är socialpedagog och två går utbildning till stödpedagog. Det finns för närvarande även tillgång till en specialpedagog på 40%.

Arbetet som handledare består av att arbeta enligt Individens behov i centrum (IBIC är ett arbetssätt för att beskriva resurser, behov och mål för personer med behov av stöd i det dagliga livet).

Handledarna arbetar med genomförandeplaner, arbetsscheman och tydliggörande pedagogik. Deltagarnas arbetsuppgifter är individanpassade efter eget intresse och förmåga. Aktivitetshuset erbjuder en meningsfull sysselsättning, där målet är att deltagare ska utvecklas i egen takt och utifrån egna önskemål.

Aktivitetshusets värdegrund
En värdegrund omfattar grundläggande värderingar som formar en organisations normer och handlingar.

LSS värdegrund står i fokus för Aktivitetshusets verksamhet. Ord som delaktighet, självständighet och brukarfokus är ledande. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges.

Just nu pågår projektet Älvsbymodellen där syftet är kvalitetshöjning i Omsorgen om funktionshindrade. Där tittar man specifikt på värdegrund, IBIC samt kvalitet och kompetens.

Aktiviteter som erbjuds:

 • Uteaktiviteter exempelvis snöskottning, gräsklippning, plantering, sopkörning, klyva ved samt bärplockning.
 • Plocka skräp runt Lomtjärn och Storgatan.
 • Uppackning av arbetskläder på äldreboenden.
 • Catering inom kommunen.
 • Café Sött & Salt på Fluxen 1 dag/vecka.
 • Praktikplats inom kommungränsen exempelvis Ica, Coop, hunddagis med flera.
 • Internposten i kommunen.
 • Besöka solrummet på Fluxen. Inrett som Rivieran med sol, sand samt en drink i handen.
 • Träningskök för bakning och matlagning.
 • Massage och friskvård exempelvis promenader, gymnastik, sinnesstimulering.
 • Musikcafé och musik-quiz.
 • Kreativitet i Ateljén.
 • Köksuppgifter efter lunchservering i Aktivitetshusets matsal.
 • Skala kablar och återvinna koppar samt metall från värmeljuskoppar.
 • Braständare som säljs till allmänheten.

Kontakt/information

Aktivitetshuset
Telefon: 070-614 73 70 eller 070-307 21 30

Enhetschef: Eva Engman
E-post: eva.engman@alvsbyn.se

Senast uppdaterad 2024-02-05

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.