Aktivitetshuset

Aktivitetshuset är en daglig verksamhet som vänder sig till vuxna med funktionsvariationer i åldern 18-67 år. Personer som vistas här måste ha ett beslut på daglig verksamhet. Aktivitetshuset är beläget på Lövgatan 1 och öppettiderna är måndag-fredag 07.30 – 16.15.

Om du på grund av din funktionsvariation inte står till den öppna arbetsmarknadens förfogande kan kommunens insatser daglig verksamhet eller sysselsättning, bli aktuella.

Daglig verksamhet/sysselsättning får man genom ett beslut enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionsvariationer), och enligt SoL (Socialtjänstlagen). Du som har intellektuella, fysiska eller psykiska funktionsvariationer kan ansöka om insatsen daglig verksamhet om du tillhör personkrets 1,2 eller 3 enligt LSS, det gäller till exempel. personer med utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd eller förvärvad hjärnskada som medfört begåvningshandikapp. Har du inte rätt till daglig verksamhet enligt LSS så kan du ansöka om sysselsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) istället.

Bild på Aktivitetshuset

På Aktivitetshuset i Älvsbyn arbetar 7 personal som alla har erfarenhet och utbildning. Vi arbetar med individuella genomförandeplaner och arbetsscheman, dvs alla har sysslor efter sina egna intressen och sin egen förmåga. Vi står regelbundet beredda för utveckling, för att matcha varje persons önskemål. Vår uppgift är att träna varje deltagare individuellt för att habilitera/rehabilitera förmågor och att varje deltagare ska få utvecklas i sin egen takt. Vi arbetar efter att se det friska och vad varje deltagare faktiskt har för egen förmåga.

Målsättning:

 • Att vi ska erbjuda en individuellt anpassad verksamhet som ska vara trygg
 • kontinuerlig samt utvecklande
 • Att erbjuda en meningsfull sysselsättning anpassad efter var och ens förmåga
 • Deltagare/anhöriga, godman/förvaltare och personal ska bemötas med respekt

Aktiviteter:

 • Snöskottning, sandning, krattning runt Aktivitetshuset
 • Plocka skräp runt Lomtjärn, Storgatan, Forum
 • Uppackning av arbetskläder på våra äldreboenden i kommunen
 • Bakning samt catering som blivit populärt
 • Massage och friskvård, ex promenader, gymnastik, sinnesstimulering
 • Musikcafé och musikquiz
 • Köks uppgifter
 • Skala kablar, tar fram koppar som vi sedan säljer
 • Solhörnan, en avslappnande hörna med solterapilampor
 • Besöka solrummet på Fluxen, inrett som i rivieran med sol sand och värme, samt en drink i handen
 • Internposten i kommunen delar vi ut
 • Återvinningsarbete av olika slag

Kontakt/information

Aktivitetshuset
Telefon: 070-614 73 70 eller 070-307 21 30

Enhetschef: Eva Engman
E-post: eva.engman@alvsbyn.se

Senast uppdaterad 2022-01-04

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.