Korttidsboende

Korttidsboende är ett bistånd enligt Socialtjänstlagen och kan beviljas dig som har ett stort omsorgsbehov dygnet runt. Ansökan om korttidsboende görs hos kommunens biståndshandläggare. I Älvsbyns kommun finns två korttidsboenden, Källbacken och Gullvivan. Arbetet på avdelningarna sker temabaserat och vid vistelse på korttidsboende finns det tillgång till undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter och sjuksköterskor.

Korttidsboende kan bland annat beviljas för att:

  • ge anhöriga avlösning i omsorgsarbete, benämns växelvård
  • ge dig tillfälligt stöd när ditt omsorgs- och vårdbehov inte kan tillgodoses i ditt hem
  • ge dig stöd medan du väntar på en plats på särskilt boende

 

Gullvivan

Gullvivans korttidsboende är placerat på Nyberga och det finns 7 platser i form av enkelrum. Inriktningen på korttidsboendet är växelvård. Innan växelvården planeras in sker ett hembesök av en undersköterska, arbetsterapeut och sjuksköterska. Vid hembesöket lämnas information om den planerade vistelsen och en närmare presentation av verksamheten.

Källbacken

Källbackens korttidsboende är placerat i Ugglan huset med 7 platser. Tre dubbelrum och ett enkelrum. Källbacken är en korttidsenhet för bedömnings- och träningsgäster. Målgruppen är personer som bor i eget boende och är i behov av utredning, behovsbedömning och/eller träning.

Målsättningen för Gullvivan och Källbacken

  • att bibehålla och förbättra gästernas förmåga att klara sin dagliga livsföring med tyngdpunkt på vardagsrehabilitering
  • att stödja gästen till att använda sina egna resurser och att själv göra det man klarar av
  • att stödja gästerna och deras anhöriga/närstående till kvarboende i det egna hemmet
  • att ge biståndsbedömarna kompletterande underlag för ställningstagande om bistånd och insatsplanering
  • att gästerna och anhöriga/närstående ska trivas och känna sig trygga
  • att gäster och anhöriga/närstående ska bli bemötta med respekt
  • att ge en god och säker hälso- och sjukvård under vistelsen

Alla som vistas hos oss får en kontaktperson som man kan vända sig till om man har frågor eller särskilda behov och önskemål.

 

Kontakt (0929-nummer)

Enhetschef, Veronica Svalenström       172 91

Gullvivan

Gästtelefon                                             070-667 66 22

Personal                                                 171 04

Sjuksköterska                                        170 80 vardagar 08.00-08.45

Arbetsterapeut                                       170 32 vardagar 08.00-08.45

Sjukgymnast                                          170 87 vardagar 08.00-08.45

Källbacken

Gästtelefonen                                        170 99

Personal                                                170 95

Sjuksköterska                                        170 80 vardagar 08.00-08.45

Arbetsterapeut                                       170 32 vardagar 08.00-08.45

Sjukgymnast                                           170 87 vardagar 08.00-08.45

Senast uppdaterad 2020-07-16

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.