Kommunstyrelse, nämnder och utskott

Nämnderna och utskotten ansvarar för myndighetsutövning, planering, uppföljning och utvärdering av kommunens verksamhet.

Nämnder

Kommunen har tre nämnder

De ansvarar för myndighetsutövning samt att utarbeta lång- och kortsiktiga mål som ska ingå i kommunens strategiska plan. Målen för verksamheten ska vara tydliga och mätbara. Strategiska planen fastställs av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen ansvarar för den dagliga verksamheten, men det är nämnderna/utskotten som ska följa upp och utvärdera den samt föreslå förändringar och omprioriteringar.

Gemensamma nämnder

Älvsbyns kommun har två gemensamma nämnder med Piteå kommun. Mer information om dem finns på länkarna som leder till Piteå kommuns webbplats. Det är:

Räddningsnämnd Piteå och Älvsbyn

Överförmyndarnämnd Piteå och Älvsbyn

Utskott

Under kommunstyrelsen finns fem utskott

Protokoll

Information om nämndernas och utskottens protokoll finns att läsa under menyvalet Protokoll.

 

Senast uppdaterad 2024-03-01

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.