Ordmoln om värdegrund med ord som barnkonventionen, diskrimineringslagen, lgr 11 med mera

Värdegrund

Skolverket beskriver vad värdegrundsuppdraget omfattar, nämligen undervisning om, genom och för:

  • människolivets okränkbarhet
  • individens frihet och integritet
  • alla människors lika värde
  • jämställdhet mellan könen
  • solidaritet mellan människor

Dessa värden ska förmedlas och gestaltas av skolpersonal.

(Hämtat från: https://engrundavvarde.wordpress.com)

Parkskolans Trygghetsteam

  • All skolpersonal arbetar utifrån Lgr 11, kapitel 1 – Skolans värdegrund och uppdrag. Där står följande:
    Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Bild på text som säger I Parkskolans Trygghetsteam ingår

Ingela Engman – Specialpedagog

Lillemor Lundman – Speciallärare

Maria Tjärnberg – Skolkurator

 

Bild på läroplan

Läs mer om skolans styrdokument, Lgr 11 och Kvalitet i fritidshem här

Senast uppdaterad 2022-01-10

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.