Borgerlig begravning

Vad händer med begravningen när en nära anhörig dör som inte är medlem i Svenska Kyrkan eller som bekänner sig till en annan religion än den kristna? Grethel Olsson är av Länsstyrelsen förordnad till begravningsombud i Älvsbyn och kan svara på frågorna.

Grethel Olsson, begravningsombud i Älvsbyn

Grethel Olsson, begravningsombud i Älvsbyn Foto: Tony Berglund.

Vad gör ett begravningsombud?

– När en församling är huvudman för begravningsverksamheten, är begravningsombudets uppgift att granska hur församlingen tillvaratar de personers intressen som inte tillhör Svenska Kyrkan. Vi ska även kontrollera att det finns personal, byggnader, maskiner med mera för verksamheten samt för att anlägga, sköta och vårda kyrkogårdar och begravningsplatser. I Begravningslagen och begravningsförordningen finns väl beskrivet ombudets uppgifter, svarar Grethel och fortsätter:

– Ombudet ska sätta sig in i hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs genom att ta del av handlingar som berör verksamheten för begravningsombudet. Jag ska också delta vid möten, ta del av information, kontrollera och följa upp ärenden. Som begravningsombud har jag även yttranderätt i ärenden som berör begravningsverksamheten, exempelvis förslag till kostnader för begravningsverksamheten, samt att föreslå åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som kommer till ombudets kännedom. Min uppgift är vidare att informera dem som inte tillhör Svenska Kyrkan om verksamheten och hålla kontakt med företrädare i andra trossamfund, svarar Grethel.

Om den som dör inte bekänner sig till den kristna tron eller är ateist, vad händer då?

– När en församling är huvudman för begravningsverksamheten, är ombudets uppgift att granska hur församlingen tillvaratar de personers intressen som inte tillhör Svenska Kyrkan. Det ska till exempel kunna erbjudas lämplig lokal för en begravningsceremoni utan religiösa symboler. Där är Johannesgården ett alternativ.

Vart vänder sig den som har funderingar?

– Till mig eller församlingens expedition. Jag kommer gärna ut till företrädare för andra trossamfund i Älvsbyns kommun för att informera och för att få kännedom om önskemål om begravningsverksamheten. Även organisationer och föreningar är välkomna att höra av sig till mig för att få information.

Begravningsombuden utses av Länsstyrelsen på förslag av kommunen. Ombudet utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari året efter valet till kommunfullmäktige. Begravningsombudet skall också skriftligt meddela Kammarkollegiet, senast under oktober månad varje år, om ombudet tillstyrker eller avstyrker församlingens förslag till kostnader för begravningsverksamheten. Om förslaget avstyrks skall motivering lämnas med eget förslag.

Även en årsberättelse över begravningsverksamheten lämnas in till Länsstyrelsen före sista maj varje år.

Begravningsombudet Grethel Olsson nås på telefon 070-316 82 91.

Senast uppdaterad 2021-12-16

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.