Borgerlig begravning

Vad händer med begravningen när en nära anhörig dör som inte är medlem i Svenska Kyrkan eller som bekänner sig till en annan religion än den kristna? Daniel Strandlund är av Länsstyrelsen förordnad till begravningsombud i Älvsbyn och kan svara på frågorna.

Vad gör ett begravningsombud?

– När en församling är huvudman för begravningsverksamheten, är begravningsombudets uppgift att granska hur församlingen tillvaratar de personers intressen som inte tillhör Svenska Kyrkan.

– Ombudet ska sätta sig in i hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs genom att ta del av handlingar som berör verksamheten för begravningsombudet.

Om den som dör inte bekänner sig till den kristna tron eller är ateist, vad händer då?

– När en församling är huvudman för begravningsverksamheten, är ombudets uppgift att granska hur församlingen tillvaratar de personers intressen som inte tillhör Svenska Kyrkan. Det ska till exempel kunna erbjudas lämplig lokal för en begravningsceremoni utan religiösa symboler. Där är Johannesgården ett alternativ.

Vart vänder sig den som har funderingar?

– Till begravningsombudet eller församlingens expedition.

Daniel Strandlund, begravningsombud.