Öppenhälsan

Vi ingår i barn- och familjeenheten och vänder oss till barnfamiljer som av olika anledningar behöver förändra sin livssituation.

En förutsättning för vårt arbete är att hela familjen är delaktig och själva önskar en förändring. Med hjälp av familjeteamet kan familjer finna nya rutiner och strategier för att på ett bättre sätt klara vardagen. Det kan till exempel handla om gränssättning, regler och rutiner, praktisk handledning, gå på möten mm. Vi jobbar med de styrkor som finns i familjen det vill säga att vi lyfter fram det som fungerar. Arbetet är COPE-inspirerat och bygger på relationer, uppmuntran och beröm.

Vi vet att ni som föräldrar är de viktigaste personerna i barnets liv. Vi tar därför inte av er ansvaret och inte heller skyldigheterna och ni är delaktiga och medvetna om allt som sker runt er familjesituation. Träffarna kan ske både i hemmet och på Barn- och familjeenheten. Uppföljningssamtal sker sedan kontinuerligt under den tid som familjeteamet finns hos dig eller i din familj. Familjeteamet har tystnadsplikt och allt du säger till familjeteamet skyddas av sekretesslagen. Däremot har vi anmälningsplikt om vi befarar att någon far illa.

Vi som arbetar här är:
Marina Johansson behandlare 070-600 19 62
Marlene Stoltz behandlare 070-270 02 43
Åsa Bagger-Hallsten behandlare 070-228 44 76

För att ta del av de insatser vi erbjuder behöver du ha ett beslut om insatsen av en handläggare.

Handläggare vid barn och familj tar emot ansökningar eller frågor gällande ovanstående.
Telefon: 0929-173 99
Telefontid alla vardagar mellan klockan 08.00 – 10.00.

Vi nås även via e-post på socialsekreterare@alvsbyn.se
E-post kontrolleras klockan 08.00, 11.00 och 15.00.

Välkommen att kontakta oss!

Senast uppdaterad 2023-04-28

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.