Missbruk och beroende

Kommunen ska enligt lag aktivt sörja för att personer med ett missbruk och/eller ett beroende får den hjälp och vård som hen behöver för att komma ifrån missbruket.

Har du eller en närstående till dig ett missbruk och/eller ett beroende av alkohol eller andra droger är du välkommen att kontakta socialtjänsten, detta innefattar numera också om du har ett spelberoende gällande spel om pengar. Hos oss kan du få hjälp med att förändra dina alkohol- och drogvanor samt beteende gällande spel. Även du som närstående kan få stöd.

Är du orolig för någon som använder alkohol, droger eller spel om pengar kan du göra en orosanmälan till handläggare inom området.

Kommunen har ett ansvar att utreda behovet av vård och behandling efter det att någon gjort en ansökan eller en anmälan. På socialtjänsten finns olika typer av stöd att tillgå. Vi erbjuder rådgivning, stöd och behandling i både öppen- och heldygnsvård.

Vill du ansöka om hjälp eller har du frågor och funderingar gällande ovanstående kan du höra av dig till oss handläggare för missbruk och beroende, vardagar kl. 08.00-16.00.

Vi som arbetar som handläggare för missbruk och beroende är:

-Marina Salomonsson tfn 070-667 50 88 E-post Marina Salomonsson

Öppenvård

På öppenvården erbjuder vi stöd och behandling för dig som har ett missbruk eller beroende av alkohol, droger eller spel.

De insatser vi erbjuder är:
– Tolvstegsbehandling
– CRA-behandling (Community reinforcement approach)
– Stödsamtal (MI)
– Alkohol och drogtester

För att ta del av de insatser vi erbjuder behöver du ha ett beslut om insatsen av handläggare för missbruk och beroende.

Välkommen att kontakta oss för rådgivning, vardagar kl. 08.00-16.00.

Vi som jobbar här är:

– Jonas Sundkvist, tfn 070-26 91 532 E-post: Jonas Sundkvist
-Anne Labba, tfn 070-667 08 75 E-post Anne Labba

Länkar
Riktlinjer för missbruksbehandling
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
Föräldraföreningen mot narkotika
KRIS
Anonyma Alkoholister 
Anonyma Narkomaner
Al-anon (anhöriga)
Stödlinjen (spelmissbruk)

Senast uppdaterad 2021-03-04

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.