Ansökan om alkoholtillstånd

Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillståndsgivning för och tillsyn av serveringstillstånd. Anmälning av försäljning av folköl görs till Miljö- och byggkontoret som också har tillsynen.

Hos Miljö- och byggnämnden ansöker man om:
  • Permanent serveringstillstånd, gällande starköl, vin och starksprit, till allmänheten exempelvis pubar, restauranger och hotell.
  • Permanent serveringstillstånd, gällande starköl, vin och starksprit, till slutna sällskap exempelvis föreningar, ordensällskap.
  • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, exempelvis festivaler, gatufester.

Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap, exempelvis föreningsfester och firmafester.

Ansökan

För att en ansökan om serveringstillstånd ska kunna behandlas måste en skriftlig ansökan göras till kommunen där serveringen ska bedrivas. Om en tillståndshavare bryter mot reglerna kan serveringstillståndet återkallas eller varning meddelas.

Handläggningstider
En ny ansökan om permanent serveringstillstånd till allmänheten beslutas av Miljö- och byggnämnden. Det är en omfattande handläggning eftersom ärendet ska remitteras till andra myndigheter t ex Polismyndigheten, miljökontoret, Skattemyndigheten, Kronofogdemyndigheten samt räddningstjänsten. Vanligtvis tar handläggningstiden cirka 3 månader.

Vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ska ansökan ha inkommit sex veckor innan evenemangstillfället.

Vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap ska ansökan ha inkommit 10 dagar innan evenemangstillfället.

Försäljning och servering av folköl klass II
Läs mer om riktlinjer och anmälningsskyldighet

Kontaktpersoner
Tommy Lindgren
Tfn 0911-69 71 31
E-post: Tommy Lindgren

Länkar
Alkohollagen 2010:1622
Anmälan serveringsansvariga
Ansökan permanent serveringstillstånd
Ansökan tillfälligt serveringstillstånd
Anmälan ändrade ägarförhållanden
Avgifter för ansökan och tillsyn serveringstillstånd
Riktlinjer serveringstillstånd
Anmälan om lokal vid catering till slutet sällskap, kryddning av spritdrycker och eller provsmakning

Senast uppdaterad 2021-02-24

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.