Ansökan om alkoholtillstånd

Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillståndsgivning för och tillsyn av serveringstillstånd.

Hos Miljö- och byggnämnden ansöker man om:

  • Permanent serveringstillstånd, gällande starköl, vin och starksprit, till allmänheten exempelvis pubar, restauranger och hotell
  • Permanent serveringstillstånd, gällande starköl, vin och starksprit, till slutna sällskap exempelvis föreningar, ordenssällskap
  • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, exempelvis festivaler, gatufester

Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap, exempelvis föreningsfester och firmafester

Ansökan

För att en ansökan om serveringstillstånd ska kunna behandlas måste en skriftlig ansökan göras till kommunen där serveringen ska bedrivas. Om en tillståndshavare bryter mot reglerna kan serveringstillståndet återkallas eller varning meddelas.

Handläggningstider

En ny ansökan om permanent serveringstillstånd till allmänheten beslutas av Miljö- och byggnämnden. Det är en omfattande handläggning eftersom ärendet ska remitteras till andra myndigheter t ex Polismyndigheten, Skattemyndigheten, Kronofogdemyndigheten samt räddningstjänsten. Handläggning av ett tillstånd till allmänheten kan ta upp till fyra månader efter det att ansökan är komplett.

Vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ska ansökan ha inkommit sex veckor innan evenemangstillfället.

Vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap ska ansökan ha inkommit 14 dagar innan evenemangstillfället.

Kontaktpersoner

Tommy Lindgren
Telefon 0911-69 71 31
E-post: Tommy Lindgren