Reningsverket i Älvsbyn. Foto: Caroline Harlin, Älvsbyns EnergiReningsverket i Älvsbyn. Foto: Caroline Harlin, Älvsbyns Energi

Vatten och Avlopp

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. Har du tänkt på varifrån ditt dricksvatten kommer och vart ditt avloppsvatten tar vägen?

Älvsbyns Energi AB står för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen. Verksamheten omfattar beredning och distribution av dricksvatten, uppsamling och rening av avloppsvatten.

Älvsbyns Energi logotyp.

Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för tillsyn och kontroll av både kommunala vattenverk, kommunala avloppsanläggningar och enskilda avloppsanläggningar. Du som inte är ansluten till det kommunala nätet kan vända dig till kommunens miljöinspektörer angående tillstånd om avlopp. Du kan läsa mer om vatten och avlopp på Älvsbyns Energis hemsida:

Vatten och avlopp | Älvsbyns Energi (alvsbynsenergi.se)

Ansöka om tillstånd för enskilt avlopp

Du får inte påbörja arbeten innan du fått kommunens godkännande. Med ansökan ska du bifoga situationsplan i skala 1:400–1:1000 resultat från grundvattenprov, om ni planerar att anlägga en infiltrationsbädd behöver ni även bifoga resultat från jordprov, antingen i form av siktanalys eller perkolationsprov.

Oljeavskiljare

Riktlinjer för oljeavskiljare

Tänk på att

Ett felkonstruerat eller felplacerat avlopp kan orsaka förorening av bad- och dricksvatten.

Senast uppdaterad 2024-03-25

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.