Hemtjänst

För att du, ung som gammal, ska kunna bo kvar hemma kan du beviljas stöd och hjälp i hemmet i form av hemtjänst. Hemtjänst är ett bistånd enligt Socialtjänstlagen och föregås av en ansökan hos biståndshandläggare. Hjälpen och stödet från hemtjänsten är alltid individuell och innehåll samt omfattningen varierar beroende på vilket behov du har.

Arbetet i hemtjänsten utgår från ett vardagsrehabiliterande förhållningssätt, vilket innebär att du deltar aktivt i de uppgifter du själv klarar av. Målet är att du ska kunna leva så självständigt som möjligt och fortsätta att göra sådant som du själv klarar av samt att dina egna förmågor ska stärkas så långt det är möjligt.

Broschyrer hemtjänst

Hemtjänst

Vardagsstäd

Kostnadsfri avlösning

Att ansöka

För att komma i kontakt med biståndshandläggare kan du ringa 0929-171 62 eller kontakta Älvsbyns kommuns växel 0929-170 00.

Biståndshandläggarna har telefontid vardagar måndag – fredag klockan 08.00 – 09.00.

Biståndshandläggarna nås även via e-post bistandshandlaggare@alvsbyn.se.

Avgifter

Hemtjänsten är avgiftsbelagd och avgiften beräknas individuellt utifrån din inkomst.

Mer information om avgifter via följande länk: Avgifter.