Palliativa registret

Ett kvalitetsregister för ökad patientsäkerhet

Älvsbyns kommun vill att varje individ som bor i särskilt boende eller i boende för funktionshindrade ska få evidensbaserad och god vård när individen befinner sig i livets slut. Därför har Älvsbyns kommun gått med i det palliativa registret.

Länkar

Definition av palliativ vård enligt WHO, 2002
Information till närstående – Närståendebroschyr
Palliativa registret – länk för allmänheten
Palliativ vård i Älvsbyns kommun
Vård vid livets slutskede. Socialstyrelsens bedömning av utvecklingen i landsting och kommun

Senast uppdaterad 2021-08-02

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.