Inspelning vid Älvsbyns järnvägsstation med filmteamet för filmen Inspelning vid Älvsbyns järnvägsstation med filmteamet för filmen "En enkel till Antibes". Foto Peter Lundberg

Filmpool Nord

Filmpool Nord är Sveriges näst största regionala produktionscentrum för film- och Tv-produktion. Dessutom är Filmpool Nord även ett resurscentrum för film vilket innebär att vi arbetar aktivt med barn- och ungdomsverksamheten i regionen. Filmpool Nord drivs som ett aktiebolag och ägs av tolv kommuner i Norrbotten och Norrbottens läns landsting. Filmpool Nord startade sin verksamhet 1992 och var Sveriges första regionala resurscentrum, som sedan senare blev även ett regionalt produktionscentrum.

Filmpool Nord

  • medverkar till ökad film- och tv-produktion i Norrbotten genom att som samproducent satsa riskkapital, ekonomiska och tekniska resurser i kort-, dokumentär- och långfilm och gestaltande Tv-produktion
  • utvecklar långsiktiga relationer med svenska och internationella filmbolag och marknadsför Norrbotten som filmregion med våra unika tillgångar i natur, kultur, människor, berättelser, kompetens och infrastruktur
  • är länets expertorgan när det gäller filmproduktion och bidrar med kompetens till ägarna vid beslut om insatser och investeringar i filmverksamhet
  • utvecklar den regionala filmbranschen genom utbildnings- och utvecklingsinsatser för filmarbetare och filmföretag
  • stödjer idéutveckling inom film och audiovisuell produktion för att hitta nya spännande projekt ur såväl konstnärliga som kommersiella aspekter
  • följer utvecklingen inom film, TV och övrig audiovisuell industri, med särskild uppmärksamhet på ny teknik och nya visningsformer
  • stödjer kort- och dokumentärfilmare samt marknadsför film från länet på festivaler i Sverige och internationellt
  • arbetar med film för barn och ungdom i skolor och med unga filmare för att stödja filmintresset och branschens långsiktiga utveckling
  • främjar spridning och visning av film till länets invånare – särskilt den regionalt producerade filmen
  • arbetar för att utveckla filmbranschen i Barentsregionen för att ta en aktiv roll i det nordiska samarbetet och europeiska filmnätverket

Senast uppdaterad 2022-01-03

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.