Kommunal Hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård omfattar hemsjukvård i ordinärt boende, i särskilda boenden, boende med särskild service, i dagverksamhet, i servicebostad, samt personlig assistans och det omfattar rehabilitering och hjälpmedel till dessa personer.

Insatserna utförs av legitimerad personal dvs sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut. Hälso- och sjukvårdsuppgifterna kan i vissa fall även utföras av övrig vård- och omsorgspersonal i kommunen som fått dessa uppgifter delegerade. Sjuksköterska finns att tillgå dygnet runt, alla dagar.

Läkarinsatser och akutsjukvård är Region Norrbottens ansvar.

Under denna meny finner du kommunens riktlinjer och information för vård- och omsorgspersonal gällande kvalitet och säkerhet inom Hälso- och sjukvård.

Senast uppdaterad 2024-01-25

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.