Styrdokument

På länken nedan hittar du aktuella styrdokument som exempelvis policys och riktlinjer. Styrdokumenten är grupperade under flikarna Anställda, Medborgare och Politiken.

Kommunens styrdokument

(Kommunens styrdokument kallas ibland för ”Kommunal författningssamling”)