Bostäder, lokaler och tomter

På menyerna under den här sidan hittar du information gällande bland annat bostadsanpassning, bredband, fjärrvärme och renhållning. Du hittar även information om lediga tomter och lokaler, samt kontaktuppgifter till vår kommuns hyresvärdar.

Kommunalt bostadsbolag Älvsbyns Fastigheter

Det kommunala bostadsbolaget Älvsbyns Fastigheter utför uppdragsverksamhet för Älvsbyns kommun inom fastighetsförvaltning. De har även hand om försäljning av kommunägd tomtmark, bostads och industritomter.

För att få information om kommunförvaltningens lediga fastigheter och övriga fastighetsfrågor gå in på Älvsbyns fastigheters hemsida Älvsbyns Fastigheter AB.

Älvsbyns Fastigheter logotyp.