Skylt med Parkskolans elevråd

Elevrådet

Varje klass på Parkskolan har klassråd varje eller varannan månad. På klassråden är eleverna med och tycker till om sin skoldag, utemiljö och olika aktiviteter.

Vi har ett mycket väl fungerande elevråd. Elevrådet består av två representanter från varje klass, och har möte varannan månad. På mötena tar eleverna upp sådant som de känner är aktuellt att diskutera, och om det finns något som behövs köpas in till skolan.

Är det ett större ärende, som mer än hälften av klassens elever vill driva, förs ärendet vidare till elevrådet. Elevrådet sammanträder 5-6 gånger per läsår. Förutom klassrådsärenden arbetar man där med likabehandlingsfrågor, elevenkäter, önskekost, temadagar, friluftsdagar m.m.

Många av elevrådets/klassrådets frågor går vidare till:

  • matråd
  • ledningsgrupp
  • skolledning

På Parkskolan arbetar eleverna för alla elevers rättigheter tillsammans med Nina Olsson som är vuxenansvarig för elevrådet på Parkskolan.

Senast uppdaterad 2022-09-21

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.