Patientsäkerhetsberättelse

Enligt Patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Syftet med Patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar samt att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.

PSL 2010:659, SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §

Älvsbyns kommun har hälso- och sjukvårdsansvar individer som bor i särskilt boende och boende för individer med funktionsvariationer samt individer i ordinärt boende där behov av hemsjukvård har utretts.

Älvsbyns kommun har som mål att bedriva hög patientsäkerhet där individen kan känna sig trygg och säker i kontakten med hälso- och sjukvården och att vårdpersonalen arbetar för att minska vårdskador och tillbud.

Patientsäkerhet i hälso- och sjukvården är prioriterat område och innebär att all legitimerad personal involveras i patientsäkerhetsarbetet.

Länk

Patientsäkerhetsberättelse 2021

Senast uppdaterad 2023-01-19

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.