Farligt avfall

Hantering av smittförande avfall

Syfte

Syftet är en säker hantering av riskavfall och en hantering som följer gällande lagstiftning

Bakgrund

Inom vården uppkommer branschspecifikt avfall som ska hanteras enligt särskilda anvisningar. Hanteringen regleras av föreskrifter från Socialstyrelsen och/eller Arbetsmiljöverket. Begreppet ”riskavfall”, förekommer inte längre. Denna typ av avfall ingår i gruppen Farligt avfall.

Avfallet benämns efter sina egenskaper, till exempel smittförande avfall och biologiskt avfall. I vårdens specialavfall ingår det dels avfall som ska hanteras säkert med tanke på arbetsmiljö, dels sådant avfall som regleras av omfattande lagstiftning eftersom det räknas som farligt avfall.

§ Lagstiftning

Bestämmelser om antecknings- och rapporteringsskyldighet finns i avfallsförordningens sjätte kapitel. Naturvårdsverket preciserar i sina föreskrifter (NFS 2020:5) vilka uppgifter som ska antecknas och rapporteras.

Enligt 6 kap 1 – 5 §§ avfallsförordningen ska den som producerar, transporterar, samlar in, handlar, mäklar eller behandlar ett farligt avfall anteckna vissa uppgifter. Anteckningen ska enligt 6 § sparas i 3 år eller 1 år för den som antecknar som transportör enligt 2 §. (Fullföljs under punkt 1, nedan.)

Enligt 6 kap 11 § ska den som är anteckningsskyldig enligt 1 – 5 §§ även lämna sina uppgifter elektroniskt till avfallsregistret. Den 1 januari 2022 träder en miljösanktionsavgift i kraft för den som rapporterar för sent. Bestämmelsen följer av 11 kap 8 b § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Hantering av farligt avfall

Kom ihåg

  • Rätt behållare
  • Rätt etikett
  • Rätt godsdeklaration

Riktlinje

Riktlinje hantering av farligt avfall

Senast uppdaterad 2023-01-19

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.