Bygganmälan

För ärenden, som inte omfattas av bygglovsplikt, ska en anmälan göras. Följande åtgärder omfattas av anmälningsplikt:

 • rivning (utanför detaljplanelagt område) av byggnad eller del av byggnad. Undantaget är komplementbyggnader (t.ex. garage, uthus) och ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring
 • ändring av byggnads bärande delar eller väsentlig ändring av planlösning
 • installation av hiss, eldstad, rökkanal eller ventilation
 • installation av anläggning för vatten- eller avlopp i byggnad eller inom en tomt
 • ändring som innebär väsentligt påverkar brandskyddet
 • underhåll av byggnad med särskilt bevarandevärde
 • nybyggnad av vindkraftverk
 • nybyggnad av komplementbostadshus (så kallat Attefallshus)
 • tillbyggnad av en- och tvåbostadshus med högst 15 m²
 • inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus
 • nybyggnad av takkupor

Till anmälan bifogas ritningar och beskrivningar som beskriver åtgärden. Detta uppfylls i de allra flesta fallen av tomtkarta (situationsplan), plan- och fasadritningar samt teknisk beskrivning.

Vid större arbeten bör kontrollansvarig eller annan sakkunnig anges i samband med anmälan.

Senast uppdaterad 2022-03-29

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.