Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten i Älvsbyns kommun verkar för att erbjuda en verksamhet som förbättrar människors förutsättningar till arbete eller studier.

På arbetsmarknadsenheten i Älvsbyns kommun kan du få hjälp med att:

  • Få en individuell planering med tydligt uppsatta mål
  • Komma igång med dagliga arbetsförberedande aktiviteter
  • Hitta arbetstränings/praktikplatser
  • Samverkan med andra myndigheter
  • Söka feriejobb
  • Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, gymnasieskola & Vuxenutbildning, Stöd till individ & familj (före detta socialtjänsten) och integrationsenheten samt andra organisationer, föreningar och det lokala näringslivet.

Du kan komma i kontakt med oss genom din handläggare på ekonomiskt bistånd men du själv eller någon anhörig till dig kan också kontakta oss via telefon eller e-post:

Agneta Andersson 070-601 37 63      agneta.andersson@alvsbyn.se
Ann-Louise Öhgren 072-246 12 32    ann-louise.ohgren@alvsbyn.se
Boel Malmström 070-601 37 42          boel.malmstrom@alvsbyn.se
Malin Lejon 070-667 24 41                 malin.lejon@alvsbyn.se
Stefan Lindgren 070-667 24 85          stefan.lindgren@alvsbyn.se

Senast uppdaterad 2022-05-13

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.