Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten i Älvsbyns kommun verkar för att erbjuda en verksamhet som förbättrar människors förutsättningar till arbete eller studier.

Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Sveriges kommuner har enligt skollagen (29 kap. 9§) ett aktivitetsansvar. Genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är kommunerna skyldiga att uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande utbildning.

På arbetsmarknadsenheten i Älvsbyns kommun kan du få hjälp med att:

  • Få en individuell planering med tydligt uppsatta mål
  • Komma igång med arbetsförberedande aktiviteter
  • Hitta arbetsträningsplatser
  • Samverka med andra myndigheter
  • Söka feriejobb

Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, gymnasieskola & Vuxenutbildning, Stöd till individ & familj (före detta socialtjänsten) och integrationsenheten samt andra organisationer, föreningar och det lokala näringslivet.

Du kan komma i kontakt med oss genom din handläggare på ekonomiskt bistånd men du själv eller någon anhörig till dig kan också kontakta oss via telefon eller e-post:

Agneta Andersson, Steget fram
070-601 37 63
agneta.andersson@alvsbyn.se

Ann-Louise Öhgren
072-246 12 32
ann-louise.ohgren@alvsbyn.se

Boel Malmström, Steget fram
070-601 37 42
boel.malmstrom@alvsbyn.se

Malin Lejon
070-667 24 41
malin.lejon@alvsbyn.se