Förtroendevalda i Älvsbyns kommun

I Sverige väljs politikerna till kommunfullmäktige via så kallade direktval. Det betyder att de väljs direkt av kommunmedborgarna i samband med allmänna val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige.

De direktvalda representanterna i kommunfullmäktige utser i sin tur vilka politiker som ska bemanna styrelser och nämnder. Den politiska representationen i valet till kommunfullmäktige återspeglas i valet till kommunens olika styrelser och nämnder.

Den nuvarande mandatperioden sträcker sig från 2022-2026.

Kommunfullmäktiges ledamöter

Kommunstyrelsens ledamöter

Miljö- och byggnämndens ledamöter