Parkskolan

Parkskolan ligger i centrala Älvsbyn och startades 1982. Vår verksamhet sträcker sig från förskoleklass till år sex. Vi har även en förberedelseklass och två fritidshem.

Vår skola erbjuder en tillgänglig lärmiljö som möjliggör ett gott lärande för våra elever. Utemiljön är riklig och har många lekmöjligheter då den ligger i anslutning till Älvåkras idrottsanläggning med bland annat konstgräsplan, ishall,  skidspår på vintern samt fin natur.

Vision:

Alla elever på Parkskolan ska möta en god undervisning i en tillgänglig lärmiljö och de ska känna sig trygga på skolan.

Övergripande mål:
• På Parkskolan skapar vi goda relationer.
• På Parkskolan skapar vi en tillgänglig lärmiljö.

Kommunövergripande mål:
• Eleverna ska få möta en undervisning som är varierad, delaktig och inkluderande.
• Eleverna möts av höga förväntningar och får både utmaningar och stöd i sin kunskapsutveckling. Det förebyggande och främjande arbetet på Parkskolan ska möta visionen och de övergripande målen.


Rektorsområdet består av:
*Grundskola: Fkl – 6
*Förberedelseklass
*Fritidshem

Adress:
Parkskolan
Idrottsstigen 2
942 33 Älvsbyn

Parkskolans personalrum 0929-172 64.

Rektor:
Anna-Karin Sandström
Telefon: 0929-17247

Skolexpedition:
Tim Berggren
Telefon: 0929-172 62
Öppettider: Måndag – fredag klockan: 7.00-15.30

Elevhälsa:

  • Skolsköterska för förskoleklass-åk 5 på Parkskolan är Ann-Britt Lindström
  • Mottagning på Parkskolan: Måndag-onsdag .
  • Telefon:  0929-172 61
  • Skolsköterska för åk 6 Parkskolan är Linda Sköld
  • Mottagning på Älvåkraskolan: Måndag-fredag.
  • Telefon: 0929-171 49

Mer information och kontaktuppgifter finns på centrala elevhälsans hemsida.


Värdegrund

Skolverket beskriver vad värdegrundsuppdraget omfattar, nämligen undervisning om, genom och för:
• människolivets okränkbarhet
• individens frihet och integritet
• alla människors lika värde
• jämställdhet mellan könen
• solidaritet mellan människor
Dessa värden ska förmedlas och gestaltas och personalen inom skolan ska också främja aktning för människans egenvärde och vår gemensamma miljö. (Hämtat från: https://engrundavvarde.wordpress.com/ 210122)

Parkskolans Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 20/21

Elevernas trygghetsplan 20/21

Krisplan 20/21

Läs mer om skolans styrdokument, Lgr.11 och Kvalitet i fritidshem klicka här

 

Infomentor:


Lågstadiet arbetade under barnboksveckan med Mumintrollen som tema då Mumin fyllde 75 år 2020! De arbetade även med olika kända barnboksförfattare.
Webbansvarig för Parkskolans hemsida är Ingela Engman
Maila gärna om ni vill uppdatera något på sid

Senast uppdaterad 2021-01-29

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.