Parkskolan

Parkskolan ligger i centrala Älvsbyn och startades 1982. Vår verksamhet sträcker sig från förskoleklass till år sex. Vi har även en förberedelseklass och två fritidshem.

Vår skola erbjuder en tillgänglig lärmiljö som möjliggör ett gott lärande för våra elever. Utemiljön är riklig och har många lekmöjligheter då den ligger i anslutning till Älvåkras idrottsanläggning med bland annat konstgräsplan, ishall,  skidspår på vintern samt fin natur.

Vision:

Alla elever på Parkskolan ska möta en god undervisning i en tillgänglig lärmiljö och de ska känna sig trygga på skolan.

Övergripande mål:
• På Parkskolan skapar vi goda relationer.
• På Parkskolan skapar vi en tillgänglig lärmiljö.

Kommunövergripande mål:
• Eleverna ska få möta en undervisning som är varierad, delaktig och inkluderande.
• Eleverna möts av höga förväntningar och får både utmaningar och stöd i sin kunskapsutveckling. Det förebyggande och främjande arbetet på Parkskolan ska möta visionen och de övergripande målen.


Rektorsområdet består av:
*Grundskola: Fkl – 6
*Förberedelseklass
*Fritidshem

Adress:
Parkskolan
Idrottsstigen 2
942 33 Älvsbyn

Parkskolans personalrum 0929-172 64.

Rektor:  Anna-Karin Sandström

Telefon: 0929-17247

Skolexpedition: Karin Lundström

Telefon: 0929-172 62

Öppettider: Måndag – fredag klockan: 7.00-15.30


 

Parkskolans personal

Fkl: Anita Bylander Ulrika Lindlöf & Helena Öhlund

År 1: Ulrika Stoltz & Emmelie Nilsson

År 2: Karin Lindberg-Näslund & Ann-Britt Isaksson

År 3: Katrin Perman

FBK: Maria Karam

SVA: Desiree Öhman

4A: Maria Lundberg & Frida Glavhammar

4B: Emil Nilsson

4C: Erica Lind

4D: Jenny Lundqvist

5A: Mats Pettersson & Katarina Pettersson

5B: Christina Berggren & Annika Karlsson

5C: Jörgen Stoltz

6A: Christoffer Berell

6B: Amanda Granström

6C: Maria Engström

 

 

Textilslöjd: Anette Nilsson

Trä och metallslöjd: Gustav Carlstedt

Idrott: Nina Olsson

Idrott: Maria Granström

Musik: Maria Andersson

Musik: David Sandström

Bild: Linda Karlsson

 

Lärare i Fritidshem: Helena Öhlund 

Lärare i Fritidshem /KPR: Katarina Pettersson

Lärare i Fritidshem: Linda Karlsson

Lärare i Fritidshem: Ann-Britt Isaksson

 

Specialpedagog: Agneta Eriksson

Specialpedagog: Ingela Engman

Speciallärare: Anna-Maria Degerlund

Speciallärare:  Lillemor Lundman

Speciallärare: Åsa Sundqvist

Socialpedagog: Josefin Karlsson

 

Förberedelseklass: Maria Karam

SVA: Desiree Öhman

Modersmålslärare: Ajmal Karimi

Modersmålslärare: Reem Mahmood

 

2DPedagogisk resurs: Inger Lundberg

         Lärarassistent: Sofia Nordmark

3DPedagogisk resurs: Philip Jonsson

4BPedagogisk resurs: Milena Niia

4CPedagogisk resurs: Micael Rönnholm

5CPedagogisk resurs: Ros-Marie Lundberg

6B Pedagogisk resurs: Alvina Lundberg

 

Trygghetsvärd: Daniel Eriksson

Trygghetsvärd: Linn Forslund

 


Nationella prov 20-21:

Infomentor:

Ansökan om ledighet för elever:


Elevhälsa:

 • Skolsköterska för förskoleklass-åk 5 på Parkskolan är  Ann-Britt Lindström
 • Mottagning på Parkskolan: Måndag-onsdag .
 • Telefon:  0929-172 61
 • Skolsköterska för åk 6 Parkskolan är Linda Sköld
 • Mottagning på Älvåkraskolan: Måndag-fredag.
 • Telefon: 0929-171 49
 • Mer information och kontaktuppgifter finns på centrala elevhälsans hemsida.

 

Parkskolans krisgrupp:

 • Anna-Karin Sandström – Rektor
 • Ingela Engman – Specialpedagog
 • Agneta Eriksson – Specialpedagog
 • Tim Berggren – Samordnare
 • Ann-Britt Lindström – Skolsköterska
 • Maria Tjärnberg – Kurator
 • Petra Mattson – Kurator
 • Karin Lindberg – Klasslärare
 • Ajmal Karimi – Modersmålslärare
 • Emil Nilsson – Klasslärare
 • Desirée Öhman – Klasslärare

Krisplan 2020 2021

 


Värdegrund

Skolverket beskriver vad värdegrundsuppdraget omfattar, nämligen undervisning om, genom och för:

• människolivets okränkbarhet
• individens frihet och integritet
• alla människors lika värde
• jämställdhet mellan könen
• solidaritet mellan människor
Dessa värden ska förmedlas och gestaltas av skolpersonal.

(Hämtat från: https://engrundavvarde.wordpress.com/ 210122)

 

 • All skolpersonal arbetar utifrån Lgr 11, kapitel 1 – Skolans värdegrund och uppdrag. Där står följande:
 • Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

   

Lillemor Lundman – Speciallärare

Josefin Karlsson – Socialpedagog

         Gustav Carlstedt – Trä och metallslöjdslärare

Emmelie Nilsson – Klasslärare

Desiree Öhman – Klasslärare/SVA

 Annika Karlsson – Klasslärare

 Ingela Engman – Specialpedagog

Läs mer om skolans styrdokument, Lgr.11 och Kvalitet i fritidshemhär

 


Elevdemokrati

Varje klass på Parkskolan har klassråd varje eller varannan månad. Där kan eleverna vara med och tycka till om sin skoldag, utemiljö och olika aktiviteter. Vi har ett mycket väl fungerande elevråd. Det består av två representanter från varje klass. Elevrådet har möte varannan månad. På elevrådets möten tar eleverna upp sådant som de känner är aktuellt att diskutera eller om det är så att något skulle behöva köpas in  till skolan.

Är det ett större ärende, som mer än hälften av klassens elever vill driva, förs ärendet vidare till elevrådet. Elevrådet sammanträder 5 – 6 gånger per läsår. Förutom klassrådsärenden arbetar man där med likabehandlingsfrågor, elevenkäter, önskekost, temadagar, friluftsdagar m.m.

Många av elevrådets/klassrådets frågor går vidare till:

 • matråd
 • ledningsgrupp
 • skolledning

På Parkskolan arbetar eleverna för alla elevers rättigheter tillsammans med Nina Olsson som är vuxenansvarig för elevrådet på Parkskolan.


Elevarbeten 2021

Lågstadiet arbetade under barnboksveckan med Mumintrollen som tema, då Mumin fyllde 75 år 2020! De arbetade även med olika kända barnboksförfattare.

 


Webbansvarig för Parkskolans hemsida är Ingela Engman
Maila gärna om ni vill uppdatera något på sidan.

Senast uppdaterad 2021-06-04

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.