Parkskolan

Parkskolan ligger i centrala Älvsbyn och startades 1982. Vår verksamhet sträcker sig från förskoleklass till år sex. Vi har även en förberedelseklass och två fritidshem.

Vår skola erbjuder en tillgänglig lärmiljö som möjliggör ett gott lärande för våra elever. Utemiljön är riklig och har många lekmöjligheter då den ligger i anslutning till Älvåkras idrottsanläggning med bland annat konstgräsplan, ishall, skidspår på vintern samt fin natur.

Vision

Alla elever på Parkskolan ska möta en god undervisning i en tillgänglig lärmiljö och de ska känna sig trygga på skolan.

Övergripande mål

 • På Parkskolan skapar vi goda relationer
 • På Parkskolan skapar vi en tillgänglig lärmiljö

Kommunövergripande mål

• Eleverna ska få möta en undervisning som är varierad, delaktig och inkluderande
• Eleverna möts av höga förväntningar och får både utmaningar och stöd i sin kunskapsutveckling. Det förebyggande och främjande arbetet på Parkskolan ska möta visionen och de övergripande målen


Rektorsområdet består av:

 • Grundskola: Fkl – 6
 • Förberedelseklass
 • Fritidshem

Adress:
Parkskolan
Idrottsstigen 2
942 33 Älvsbyn

Parkskolans personalrum 0929-172 64.

Rektor: Anna-Karin Sandström

Telefon: 0929-172 47

Skolexpedition: Karin Lundström

Telefon: 0929-172 62

Öppettider: Måndag – fredag klockan 07.00 – 15.30


Parkskolans personal

FKL:  Anita Bylander, Annika Karlsson & Ulrika Lindlöf

År 1: Emma Lundgren, Katrin Perman & Frida Grahn Glavhammar

År 2: Emmelie Nilsson & Helena Öhlund

År 3: Karin Lindberg Näslund, Katrin Perman

          Sofia Nordmark/Micael Rönnholm /Inger Lundberg

4A: Amanda Granström & Veronica Lindberg

4B: Christoffer Berell & Micael Rönnholm/Ann-Britt Isaksson

4C: Maria Engström & Ann-Britt Isaksson

4D: Ronja Mattsson & Philip Jonsson

5A: Maria Lundberg & Nanny Johansson

5B: Emil Nilsson & Milena Niia

5C: Erica Lind & Erica Lundberg

5D: Jenny Lundqvist

6A:  Mats Pettersson & Katarina Pettersson

6B: Christina Berggren & Ajmal Karimi

6C: Jörgen Stoltz & Katarina Pettersson

 

Förberedelseklass: Maria Karam

SVA: Desiree Öhman

Modersmålslärare: Ajmal Karimi

Modersmålslärare: Reem Mahmood

 

Textilslöjd: Anette Nilsson

Trä och metallslöjd: Gustav Carlstedt

Idrott: Nina Olsson

Idrott: Maria Granström

Musik: Maria Andersson

Musik: David Sandström

 

Lärare i Fritidshem: Helena Öhlund 

Lärare i Fritidshem: Frida Grahn Glavhammar

Lärare i Fritidshem: Ann-Britt Isaksson

Lärare i Fritidshem /KPR: Katarina Pettersson

Lärare i Fritidshem: Linda Karlsson (tjänstledig)

Pedagogisk personal i fritidshem:

Micael Rönnholm – Inger Lundberg

Maritha Lundberg – Nanny Johansson

Erica Lundberg  – Veronica Lindberg

                Philip Jonsson

 

Specialpedagog: Agneta Eriksson

Specialpedagog: Ingela Engman

Speciallärare: Anna-Maria Degerlund

Speciallärare: Karina Johansson

Speciallärare: Lillemor Lundman

Speciallärare: Tina Laneryd

Speciallärare: Åsa Sundqvist

 

3DPedagogisk resurs: Inger Lundberg

Lärarassistent: Sofia Nordmark

4A – Pedagogisk resurs: Veronica Lindberg

3D/4B- Pedagogisk resurs: Micael Rönnholm

4DPedagogisk resurs: Philip Jonsson

5A-Pedagogisk resurs: Nanny Johansson

5BPedagogisk resurs: Milena Niia

 5CPedagogisk resurs: Erica Lundberg

6CPedagogisk resurs: Katarina Pettersson

6B Pedagogisk resurs: Ajmal Karimi

Trygghetsvärd år F-5: Linn Nilsson

Trygghetsvärd år 6: Evelina Isaksson

 


Nationella prov 21-22:

Infomentor:

Ansökan om ledighet för elever:


Elevhälsa

 • Skolsköterska för förskoleklass-åk 5 på Parkskolan är Carina Sundman
 • Mottagning på Parkskolan: Måndag- fredag
 • Telefon: 0929-172 61
 • Skolsköterska för åk 6 Parkskolan är Linda Sköld
 • Mottagning på Älvåkraskolan: måndag – fredag
 • Telefon: 0929-171 49
 • Mer information och kontaktuppgifter finns på centrala elevhälsans hemsida

Parkskolans krisgrupp:

 • Anna-Karin Sandström – Rektor
 • Ingela Engman – Specialpedagog
 • Agneta Eriksson – Specialpedagog
 • Carina Sundman – Skolsköterska
 • Maria Tjärnberg – Kurator
 • Karin Lindberg Näslund – Klasslärare
 • Ajmal Karimi – Modersmålslärare
 • Emil Nilsson – Klasslärare
 • Desirée Öhman – Klasslärare

Krisplan 2020 – 2021


Värdegrund

Skolverket beskriver vad värdegrundsuppdraget omfattar, nämligen undervisning om, genom och för:

 • människolivets okränkbarhet
 • individens frihet och integritet
 • alla människors lika värde
 • jämställdhet mellan könen
 • solidaritet mellan människor

Dessa värden ska förmedlas och gestaltas av skolpersonal.

(Hämtat från: https://engrundavvarde.wordpress.com)

 • All skolpersonal arbetar utifrån Lgr 11, kapitel 1 – Skolans värdegrund och uppdrag. Där står följande:
  Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Ingela Engman – Specialpedagog

Lillemor Lundman – Speciallärare

Maria Tjärnberg – Skolkurator

 

Läs mer om skolans styrdokument, Lgr 11 och Kvalitet i fritidshem här


Elevdemokrati

Varje klass på Parkskolan har klassråd varje eller varannan månad. Där kan eleverna vara med och tycka till om sin skoldag, utemiljö och olika aktiviteter. Vi har ett mycket väl fungerande elevråd. Det består av två representanter från varje klass. Elevrådet har möte varannan månad. På elevrådets möten tar eleverna upp sådant som de känner är aktuellt att diskutera eller om det är så att något skulle behöva köpas in till skolan.

Är det ett större ärende, som mer än hälften av klassens elever vill driva, förs ärendet vidare till elevrådet. Elevrådet sammanträder 5 – 6 gånger per läsår. Förutom klassrådsärenden arbetar man där med likabehandlingsfrågor, elevenkäter, önskekost, temadagar, friluftsdagar m.m.

Många av elevrådets/klassrådets frågor går vidare till:

 • matråd
 • ledningsgrupp
 • skolledning

På Parkskolan arbetar eleverna för alla elevers rättigheter tillsammans med Nina Olsson som är vuxenansvarig för elevrådet på Parkskolan.


Elevarbeten 2021/2022

Man har även byggt labyrinter!

 

 

 

 

 


Elevarbeten 2021

Lågstadiet arbetade under barnboksveckan med Mumintrollen som tema, då Mumin fyllde 75 år 2020! De arbetade även med olika kända barnboksförfattare.


Webbansvarig för Parkskolans hemsida är Ingela Engman.
Maila gärna om ni vill uppdatera något på sidan.

Senast uppdaterad 2021-10-02

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.