Byar

Inom kommunen finns det ca 20 aktiva byaföreningar som arbetar med att utveckla och göra landsbygden ännu mer attraktiv och levande.

Medel för byautveckling

Medel för byautveckling, även kallat byautvecklingspeng ,är pengar som registrerade byaföreningar kan ansöka om. Pengarna ska användas till att öka trivseln i byarna som exempelvis trivselkvällar, utvecklingsprojekt, utsmyckning med mera. Byaföreningar i Älvsbyns kommun har 10 000 kronor att ansöka om per år och by.

Hur gör man?
Mer information hittar du på:
Ansökan om Byautvecklingspeng (E-tjänst och blankett)

Om du vill uppdatera din byaförenings uppgifter nedan:
Skicka nya uppgifter via e-post till ulrica.hamsch@alvsbyn.se

Kontaktpersoner i byaföreningarna

Altervattnets byaförening
070-736 98 56

Arvidsträsk byaförening
070-567 10 77

Bredsels Bygdegårdsförening
0929-311 01
E-post till info@bredsel.se
Bredsel Bygdegårdsförening

Granträsk byaförening
070-545 28 11
Granträsk byaförening

Höghedens byaförening
0929-131 75

Korsträsk byaförening
070-556 68 75
Korsträsk byaförening

Krokträsk/Laduberg byaförening
070-654 07 95

Lillträsk byaförening
070-662 83 25

Manjärv byaförening
070-548 06 37

Muskus byaförening
070-659 28 34
Muskus byaförening

Nedre Tväråselets byaförening
073-029 59 24

Nybyns IK/byaförening
073-845 74 60
070-687 36 85

Nystrands Byggnadsförening
076-836 15 68
Nystrands Byggnadsförening

Pålsträsk byaförening
070-395 38 53

Stockfors byaförening
0929-511 31

Sågfors – Lillkorsträsk byaförening
070-592 86 32

Tväråns Intresseförening
070-366 08 03

Tväråselets bygdeförening
0929-501 03
E-post till danbo@telia.com

Vidsels bygdeförening
073-074 17 26
Vidsels bygdeförening
Vackra Vidsel

Vistträsk byaförening
070-555 39 47
Vistträsk byaförening