Enskilda avlopp

Har du inte tillgång till kommunalt avloppsnät måste du ordna en enskild avloppsanläggning. Det finns ca 1200 registrerade enskilda avloppsanläggningar i Älvsbyns kommun. Inför innan du installerar eller ändrar ditt enskilda avlopp behöver du ansöka om tillstånd hos miljö- och byggnämnden.

Uppfyller ditt avlopp dagens krav eller inte?

Gå in på Avloppsguiden och gör din egen kontroll med deras checklista! Där kan du även hitta tips på olika avloppslösningar och få reda på mer om hur ett avlopp fungerar.

Checklista – Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?
Ta hand om ditt avlopp
Information om T-rör
Information om mellanvägg i slamavskiljare
Information om otäta ringar i slamavskiljare
Information om fördelningsbrunn
Information om luftningsrör

Gemensamhetsanläggningar

På Lantmäteriets hemsida finns information om vad som gäller för gemensamhetsanläggningar och hur man förvaltar sådana.

https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/samfalligheter/om-gemensamhetsanlaggningar

Informationsblad

Avloppscentrum: Lagar och regler
Avloppscentrum: Teknikvalsbroschyr
Avloppsguiden: jämförelse mellan olika avloppssystem
Avloppsguiden: jämförelse mellan olika toaletter