Fysioterapeut/sjukgymnast

Fysioterapi/ Sjukgymnastik

Människans hälsa och välbefinnande kan begränsas eller hota att begränsas på grund av skada och/eller sjukdom, smärta eller funktionsnedsättning. Fysioterapeuten/ Sjukgymnasten arbetar tillsammans med människan i rörelse som huvudsakligt medel i rehabilitering, för att främja hälsa samt förebygga och minska ohälsa. Varje människas individuella förutsättning står i centrum och fysioterapeutens/ sjukgymnastens fokus är att visa sambandet mellan rörelse och hälsa utifrån varje individs förmåga.

Kommunens fysioterapeuter och sjukgymnaster gör vid behov hembesök hos människor över 18 år som inte i första hand kan vända sig till sin Hälsocentral. Vid hembesöket utreds vilka insatser vi kan hjälpa dig med. Tillsammans med dig och utifrån dina behov och önskemål gör vi en plan och en målsättning för dig. Insatser kan vara individuellt anpassad träning, fysisk aktivitet på recept (FaR), smärtlindring, utprovning av hjälpmedel i hemmet som stödjer dig till fysisk aktivitet samt rådgivning. Vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande med fysisk aktivitet och kan hjälpa dig att hitta dina egna resurser så att du kan leva ett aktivt, självständigt liv med bästa möjliga livskvalitet.

Du kan vända dig till fysioterapeuten/ sjukgymnasten i kommunens hälso- och sjukvårdsenhet utan remiss.

Du når oss på telefonnummer 0929-170 87. Telefontid måndag-fredag klockan 08.00-08.45.

Senast uppdaterad 2020-07-16

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.