Äldreomsorg

Tanken med insatser inom äldreomsorgen är att underlätta boendet och den dagliga livsföringen för personer som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att klara sig på egen hand. Äldreomsorgen omfattar i huvudsak verksamheter som stöd i eget boende, dagverksamhet, särskilt boende och färdtjänst.

Lagstiftning

Äldreomsorgens verksamheter regleras främst utifrån nedanstående lagstiftningar.

Socialtjänstlagen (SoL)
Hälso- och sjukvårdslagen (HsL)
Lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB)
Lag om färdtjänst
Lag om riksfärdtjänst

Tystnadsplikt

Du skyddas av sekretesslagen när du pratar med socialtjänsten. Det betyder att all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga. Tystnadsplikten gäller också mellan myndigheter.

Länk

Äldreguiden, se och jämför vård och omsorg om äldre.

Börjar du bli lite glömsk?, broschyr från Älvsbyns hälsocentral och Älvsbyns kommun om vilken hjälp du kan få.

Senast uppdaterad 2022-01-04

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.