Bredbandsutbyggnad 2017-2020

Älvsbyns kommun har sökt EU-Stöd för åren 2017-2020 via Landsbygdprogrammet som regeringen beslutat om och fastställt för denna period. De byar som finns med i ansökan är: Bredsel, Granträsk, Hällan, Nybyn, Nystrand, Pålsträsk, Stockfors, Sågfors, Tvärån, Tväråsel och Övrabyn.

Älvsbyns kommun har haft informationsmöten i nämnda byar och de fastighetsägare som visat intresse har skickat in en bindande anmälan. Du som inte har anmält dig kan göra det fortlöpande och anmälningsblankett kan hämtas från kommunens hemsida.

Styrgruppen för bredband i Älvsbyns kommun har gjort en grov prioriteringsordning för bredbandsutbyggnaden av din by under förutsättningen att tillräckligt många anmäler sig. Intresset har varit svagt i de flesta byar så år 2017 bygger kommunen bara bredband till byn Pålsträsk där intresset är stort och kalkylen visar att det är möjligt bygga bredband där.

År 2018 planerar vi att bygga bredband i byarna Hällan, Nystrand, Nybyn, och Övrabyn för att Vattenfall skall markförlägga el på delar av sträckan på södra sidan Piteälven och då samförlägger vi med Vattenfall för att få så låg kostnad som möjligt för markarbeten.

För övriga nämnda byar har vi inte bestämt prioriteringsordning men förhoppningsvis kan vi bygga bredband i dessa byar under åren 2019-2020 och vi tar ännu emot anmälningar.

Anslutningsavgiften är fastställd till 28.000 inkl. moms.

Älvsbyns kommun skall fortlöpande informera på vår hemsida och i annan lokal media om våra planerade bredbandsarbeten ute på landsbygden för åren 2017-2020

Kontaktpersoner: Bert-Erik Vestermark och Crister Lundgren 0929-170 00

Anmälningsblankett (PDF)
Bindande anmälan

- – - – -

EU-stöd ortsammanbindande nät

Älvsbyns kommun har beviljats EU-Stöd från Europeiska Regionala utvecklingsfonden för att bygga ortsammanbindande nät under projekttiden 2017-06-01 – 2020-02-28
Projektets övergripande mål är att öka företagens förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och handel, genom utbyggnad av ortsammanbindande nät, för nedan angivna sträckor: -Hällan – Nybyn
-Övrabyn – Hällan -Älvsbyn – Pålsträsk Projektets primära målgrupp är ca.80 företag som finns i ovannämnda sträckor och som idag saknar en fast fiberbaserad bredbandsuppkoppling.

EU-stöd byanät

Älvsbyns kommun har beviljats EU-stöd från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att bygga byanät (acessnät) i ett stort antal byar under projektperioden 2017-06-01 – 2020-12-31
Projektets mål är att bygga bredbandsnät med hög överföringshastighet till ca.70% av fastigheterna ca. 250 st. i ett stort antal byar som finns med i ansökan om projektsstöd.
Bredbandsnätet skall uppfylla kraven på nästa generations bredbandsnät (NGA-Standard) enligt svensk standard och som EU godkänner.

Under 2017 bygger Älvsbyns kommun ortsammanbindande nät till Pålsträsk och ett byanät till 32 fastigheter och bredbandsutbyggnaden fortsätter 2018-2020 som utgör kvarstående programperiod för EU-stöd.

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg                   eu_fond_logo

 

Senast uppdaterad 2017-10-30

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.