VO – Drift och service

Verksamhetsområdet (VO) Drift och service har ansvar över IT, Kostenheten, Lokalvårdsenheten, Medborgarservice (kommunväxel/reception) samt beställarfunktion mot kommunens bolag.

 

Läs mer på

https://www.alvsbyn.se/kommun-och-politik/organisation/vo-drift-och-service/kostenheten/

https://www.alvsbyn.se/kommun-och-politik/organisation/vo-drift-och-service/lokalvardsenheten/